piątek, 01 październik 2021

Z sesji Rady Gminy

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6830-z-sesji-rady-gminy-4.html
Podczas obrad Rady Gminy w dniu 30 września 2021 r., na XXIX sesji przyjęto sprawozdanie Wójta z [...]

Podczas obrad Rady Gminy w dniu 30 września 2021 r., na XXIX sesji przyjęto sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami oraz sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Choceń za I półrocze 2021 roku. Rozpatrzono i podjęto uchwały w następujących sprawach:

  1. zmiany budżetu gminy Choceń na 2021 oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choceń – dokonano m.in. zmniejszenia kwoty kredytu poprzez wprowadzenie wolnych środków;
  2. wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokalu użytkowego w Choceniu na czas nieoznaczony i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy – dotyczy lokalu w budynku Urzędu na potrzeby Lokalnej Grupy Działania Dorzecza Zgłowiączki;
  3. wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Choceń zadania z zakresu właściwości Powiatu Włocławskiego związanego z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągach tych dróg – wyrażono zgodę; dotyczy to następujących odcinków Gołaszewo – Wola Nakonowska – Czerniewice, Szatki – Wola Nakonowska – Kowal, Śmiłowice – Wilkowiczki, Wilkowice, Wilkowiczki – Lutobórz – Janowo.

Podjęte uchwały zostaną zamieszczone na stronie BIP Urzędu Gminy.

Powrót

Polecane artykuły:


Podziękowania

Święta, radość, choinka, prezenty, wigilia – zawsze budzą radość. Ale abyśmy mogli świętować ktoś musi pracować. Dlatego chciałem podziękować wszystkim naszym służbom, którzy w te [...]

Choinka 2022 w Wichrowicach i Skibicach

W dniu 15 stycznia 2022 r., w świetlicy w Wichrowicach zorganizowano "Choinkę". Była muzyka, foto budka, koza Wichrowice, malowanie buziek dzieciom i pokaz wozów strażackich. Gratulujemy KGW Pani [...]