piątek, 15 październik 2021

Klub młodzieżowy działający przy Szkole Podstawowej im. Anny Wajcowicz w Śmiłowicach

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6854-klub-mlodziezowy-dzialajacy-przy-szkole-podstawowej-im-anny-wajcowicz-w-smilowicach.html
100%auto
Gminne Towarzystwo Sportowe „Unia” Choceń  zaprasza dzieci oraz młodzież w wieku 6-18 la [...]

Gminne Towarzystwo Sportowe „Unia” Choceń  zaprasza dzieci oraz młodzież w wieku 6-18 lat do udziału w projekcie pt. „Klub młodzieżowy działający przy Szkole Podstawowej im. Anny Wajcowicz w Śmiłowicach” dofinansowanym z Funduszy Europejskich w ramach grantu
ze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki.

W ramach grantu przewidziane są:

 • Zajęcia :
  • Wyrównawcze
  • kompensacyjno-korekcyjne,
  • sportowe,
  • z robotyki lub programowania,
  • teatralne,
  • z gier planszowych,
  • warsztaty rękodzieła,
 • wycieczka nad morze,
 • potkanie integracyjne,
 • półkolonie podczas ferii zimowych.

Działania w ramach projektu potrwają od 1 listopada 2021 do 30 czerwca 2022r. Grant skierowany jest do mieszkańców gminy Choceń. Udział w rekrutacji mogą wziąć osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (9 osób), a także osoby będące otoczeniem (5 osób). Celem projektu jest zwiększenie udziału społeczności – osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia w życiu społecznym.

Rekrutacja rozpoczęła się 15 października i potrwa do 31 października bieżącego roku i będzie prowadzona w miejscu prowadzenia klubu czyli w Szkole Podstawowej im. Anny Wajcowicz w Śmiłowicach, Śmiłowice 98, 87-850 Choceń. Więcej informacji można otrzymać pod numerem telefonu: 697 288 519 (Katarzyna Jankowska).

GTS „Unia” Choceń realizuję projekt dofinansowywany z Funduszy Europejskich w ramach grantu ze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki pt. „Klub młodzieżowy działający przy Szkole Podstawowej im. Anny Wajcowicz w Śmiłowicach”.

Całkowita wartość grantu: 52 721,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 50 000,00 zł

Wkład własny: 2 721,00 zł

Bez tytułu 8c114

Powrót

Polecane artykuły:


Podziękowania

Święta, radość, choinka, prezenty, wigilia – zawsze budzą radość. Ale abyśmy mogli świętować ktoś musi pracować. Dlatego chciałem podziękować wszystkim naszym służbom, którzy w te [...]

Remont sali prób Młodzieżowej Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Śmiłowicach

Przed końcem roku dokończono prace remontowe wykonywane w sali prób Młodzieżowej Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Śmiłowicach . Jak informowaliśmy wcześniej sala została zala [...]