wtorek, 19 październik 2021

Przekazanie samochodu dla OSP w Szczutkowie

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6860-przekazanie-samochodu-dla-osp-w-szczutkowie.html
W niedzielę 17 października br., strażacy z OSP w Szczutkowie powitali w jednostce samochód poż [...]

W niedzielę 17 października br., strażacy z OSP w Szczutkowie powitali w jednostce samochód pożarniczy. Uroczyste przekazanie wozu Renault S170 od OSP Nakonowo odbyło się na placu przed remizą w Szczutkowie, w obecności Wójta Gminy Roman Nowakowskiego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Józefa Pawłowskiego. Przekazany samochód został gruntownie wyremontowany w roku 2019. Samochody będące dotychczas na stanie jednostki OSP Szczutkowo zostaną przeznaczone do sprzedaży.

Powrót

Polecane artykuły:


Ludność wg stanu na 31 grudnia 2021r.

W Gminie Choceń, wg elektronicznej ewidencji, zamieszkiwało 7891 osób na pobyt stały i 53 osoby na pobyt czasowy, co daje łącznie 7944 osoby. W zeszłym roku demografia przedstawiała się nast [...]

Remont sali prób Młodzieżowej Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Śmiłowicach

Przed końcem roku dokończono prace remontowe wykonywane w sali prób Młodzieżowej Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Śmiłowicach . Jak informowaliśmy wcześniej sala została zala [...]