poniedziałek, 22 listopad 2021

Informacja

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6920-informacja-79.html
Informujemy, iż ze względu na pozytywny wynik testu COVID-19 u jednego z nauczycieli, od dnia dzis [...] Informujemy, iż ze względu na pozytywny wynik testu COVID-19 u jednego z nauczycieli, od dnia dzisiejszego 3 klasy ze Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Choceniu i 2 klasy ze Szkoły Podstawowej w Wilkowicach przechodzą na nauczanie zdalne.

Powrót

Polecane artykuły:


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki – główne założenia LSR na lata 2014-2020 – CEL OGÓLNY 3

Cele ogólne, cele szczegółowe oraz konkretne przedsięwzięcia, jakie są realizowane na terenie funkcjonowania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki określa Lokalna Strat [...]