wtorek, 23 listopad 2021

Promesy w Gminie Choceń

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6923-promesy-w-gminie-chocen.html
19 listopada br. w sali Wyższego Seminarium Duchownego odbyło się uroczyste wręczenie promes inw [...]

19 listopada br. w sali Wyższego Seminarium Duchownego odbyło się uroczyste wręczenie promes inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wójt Gminy odebrał promesy na dwie inwestycje tj. :

1. Poprawa infrastruktury wodociągowej w Gminie Choceń poprzez wymianę rur azbestowo- cementowych, dofinansowanie 6 541 610,03 zł. Priorytet 1: Budowa lub modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, w tym oczyszczalni.
2. Remont dróg gminnych nr 190735C Szczytno-Ługowiska, nr 190711C Śmiłowice-Nowa Wola, nr 190714C Śmiłowice-Borzymowice. Dofinansowanie 3 482 443,98 zł. Priorytet 1: Budowa lub modernizacja infrastruktury drogowej. Łącznie w ramach projektu zostanie przebudowanych 7,232 km dróg.

Inwestycje dofinansowane są na poziomie 95%. Bardzo dziękujemy.

ład 7c8ef


promesy 96861

Powrót

Polecane artykuły:


Objęcie udziałów w RTBS sp. z o.o.

W dniu dzisiejszym tj. 29 października br., w Rypinie odbyło się Walne Zgromadzenie Rypińskiego TBS Spółka z o.o. podczas którego zawarto akt notarialny w sprawie zwiększenia udziałów Gminy [...]