poniedziałek, 21 luty 2022

Nadzwyczajna sesja Rady Gminy

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7070-nadzwyczajna-sesja-rady-gminy.html
Przewodniczący Rady Józef Dąbrowski zwołał nadzwyczajną XXXVI sesję Rady Gminy Choceń kadenc [...]

Przewodniczący Rady Józef Dąbrowski zwołał nadzwyczajną XXXVI sesję Rady Gminy Choceń kadencji 2018-2023, która odbędzie się w dniu 22 lutego 2022 r. (wtorek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Choceniu.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Sesji Rady Gminy.
2. Sprawy organizacyjne
- stwierdzenie prawomocności obrad,
- powołanie sekretarza obrad  Sesji Rady Gminy.
- przyjęcie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
- zmiany budżetu gminy Choceń na 2022 oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choceń
4. Zakończenie Sesji Rady Gminy.

Powrót

Polecane artykuły:


Umowa na nowy wóz strażacki dla OSP Wilkowice

W wyniku ogłoszonego przetargu na zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki z Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilkowicach, wpłynęła jedna oferta od Firmy PERFEKT Radosł [...]