poniedziałek, 28 luty 2022

OSP przekazuje sprzęt.

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7075-osp-przekazuje-sprzet.html
100%auto
Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Choceń przekazały niezbędny sprzęt dla [...]

Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Choceń przekazały niezbędny sprzęt dla strażaków z Ukrainy. W ramach akcji zebrano i przekazano:

- prądownica W52 – 6 sztuk

- Nomex – 13 sztuk

- Hełmy strażackie – 19 sztuk

- rękawice specjalne – 10 par

- pompa Niagara -  1 sztuka

- buty gumowe – 10 par

- buty specjalne – 8 par

- pompa szlamowa – 1 sztuka

- torba medyczna – 1 sztuka

- węże W75 -  2 sztuki

- wąż W52- 1 sztuka

Powrót

Polecane artykuły:


Książka dla Najmłodszych

Gdy tylko jest taka możliwość, biblioteka Szkoły bardzo chętnie powiększa swoje zbiory. Nie chodzi tutaj o lektury szkolne, ale o tytuły niezwiązane z ich kanonem. Poszerzając ofertę czyteln [...]

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki – główne założenia LSR na lata 2014-2020

CEL OGÓLNY 2 – Wzrost udziału społeczności lokalnej w życiu społecznym i kulturalnym na obszarze LGD Cel ma przyczynić się do wzrostu aktywności społeczności lokalnej w tym osób zagro [...]