wtorek, 08 marzec 2022

Żłobek POMPONIK posiada wolne miejsca

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7089-zlobek-pomponik-posiada-wolne-miejsca.html
Serdecznie zapraszamy dzieci do żłobka POMPONIK. Dzieci objęte są wykwalifikowaną opieką w god [...]

Serdecznie zapraszamy dzieci do żłobka POMPONIK. Dzieci objęte są wykwalifikowaną opieką w godzinach 6:30 do 16:30. W związku z wejściem Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego od dnia 01.04.2022 rodzicom dziecka pierwszego lub jedynego w rodzinie w wieku 12 – 36 miesięcy przysługuje dofinansowanie do pobytu w żłobku w kwocie 400 zł co pokrywa w całości czesne w naszym żłobku. Jedynym kosztem dla rodzica będzie koszt wyżywienia dziecka w kwocie 10 zł za dzień obecności dziecka w żłobu. Wniosek o przyznanie dofinansowania rodzic będzie musiał złożyć do ZUS, natomiast dofinansowanie będzie przekazywane bezpośrednio na konto podmiotu prowadzącego żłobek. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Wszelkich informacji udzielamy w Żłobku Pomponik przy ulicy Sikorskiego 4 w Choceniu lub kontakt pod nr tel. 605 518 625 lub w Urzędzie Gminy pokój nr 6 tel. 603 509 495

Powrót

Polecane artykuły:


Boisko w Wilkowicach coraz bliżej

Trwają prace przy realizacji zadania pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego z infrastrukturą techniczną przy szkole podstawowej w Wilkowicach". Umowa z firmą ADA- LIGHT Sp. z.o.o z Gostynina opiew [...]

Nasadzenia drzew na cmentarzu w Choceniu

Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu do inwestycji pn.: „Nasadzenie drzew i krzewów w Choceniu jako forma ochrony przyrody” Stowarzyszenie dla Rozwoju Gminy Choceń dokonało nasadzenia 30 szt. drz [...]