wtorek, 05 kwiecień 2022

SYMBOLIKA SAMORZĄDOWA GMINY CHOCEŃ

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7133-symbolika-samorzadowa-gminy-chocen.html
100%auto
Zgodnie z dawną tradycją i obecnym prawodawstwem, do symboli samorządu terytorialnego zalicza si [...] Zgodnie z dawną tradycją i obecnym prawodawstwem, do symboli samorządu terytorialnego zalicza się m.in. herby, pieczęcie, flagi i sztandary. Oprócz tych symboli jednostki samorządowe mają prawo ustanawiać własne insygnia, czyli atrybuty pełnionych funkcji i urzędów, jak np. łańcuchy. Wszystkie te znaki muszą wynikać z miejscowej historii i odpowiadać zasadom sztuki heraldycznej. Nad ich poprawnością czuwa od 2000 r. Komisja Heraldyczna przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji. Niestety, wskutek nieprecyzyjnych przepisów, w obiegu nadal utrzymują się znaki niepoprawne, „herbopodobne”, które zamiast promować lokalne społeczności faktycznie je kompromitują.

W tym kontekście Gmina Choceń może poszczycić się wzorcowym zespołem znaków, z herbem na czele, wywiedzionych wprost ze średniowiecza i pozytywnie zaopiniowanych w MSWiA. Najpierw, 23 lutego 2012 r., Rada Gminy ustanowiła herb, flagę i pieczęć oraz zasady ich stosowania. Herb, opracowany od podstaw, wyobraża w błękitnym polu tarczy skośny pas szachowany srebrno-czerwony, zwany belką św. Bernarda oraz krzywaśń biskupiego pastorału o barwie srebrnej (białej) z motywem trójlistnej koniczyny. Godła te nawiązują do przynależności Chocenia do zakonu Cystersów i opłacania przez mieszkańców dziesięciny na rzecz biskupów włocławskich, koniczyna zaś symbolizuje w heraldyce m.in. siły witalne i wieczne trwanie. Na fladze, o proporcjach boków 8:5, znajdują się te same godła w odbiciu lustrzanym, natomiast na pieczęci, o średnicy 35 mm, widnieje cały wizerunek herbu, z tarczą.

W 2021 r. władze Gminy podjęły decyzję o potrzebie rozszerzenia symboliki choceńskiej o nowe zaszczytne elementy. Dzięki temu, 22 marca tego roku, Rada Gminy mogła ustanowić sztandar oraz insygnia w formie łańcuchów Przewodniczącego Rady i Wójta Gminy, z zasadami ich stosowania. Sztandar składa się z dwustronnego płata materii, mierzącego 100 x 100 cm, obszytego frędzlą srebrną i przymocowanego do drzewca zwieńczonego głowicą, spod której spływa szarfa biało-czerwona zawiązana w kokardę. Stronę główną, o barwie czerwonej, wypełnia wizerunek Orła państwowego, otoczony srebrnym ornamentem złożonym z listków koniczyny. Na stronie odwrotnej, białej, widnieją barwny wizerunek herbu z nazwą Gminy oraz błękitna bordiura ze srebrnym ornamentem, jak na stronie głównej. Głowicę sztandaru tworzy sześciokątna podstawa z sześcioma listkami koniczyny i osadzona na niej ażurowa tarcza gotycka trójkątna z herbem gminnym.

Łańcuchy mają kształt okrągły i średnice zewnętrzne 38 cm, a różnią się tylko barwą: srebrną Przewodniczącego i złotą Wójta. Głównym elementem łańcuchów, ich klejnotem, jest herb Gminy wpisany w tarczę trójkątną, analogicznie jak w głowicy sztandaru. Klejnot znajduje się pod takąż tarczą z kujawskim godłem księcia Władysława Łokietka — półorłem i półlwem pod koroną — jako, że pod koniec XIII w. książę przyłączył wieś Choceń do swoich dóbr, oddając Cystersom inną wieś. Dalej rozłożonych jest po okręgu szesnaście ażurowych ogniw w kształcie tarcz trójkątnych, z umieszczonymi wewnątrz tarczami tzw. hiszpańskimi (zamkniętymi półokręgiem) i listkami koniczyny. Tarcze obrazują status Chocenia w stuleciach XIV-XIX, jako własność wielu rodów rycerskich i szlacheckich, natomiast motyw roślinny odnosi się do rolniczego charakteru obecnej Gminy. Dodatkowym elementem każdego z łańcuchów jest drobny łańcuszek stabilizujący jego położenie na stroju użytkownika.

Jak podano w uchwale, znaki te „stanowią własność Gminy Choceń, podlegają ochronie prawnej i mogą być używane wyłącznie w kształcie, proporcjach i kolorach”, zgodnych z ustalonymi opisami i wzorami.

Symbolika Samorządowa - pobierz


autor: Krzysztof Dorcz

Powrót

Polecane artykuły:


Wyniki naboru i rekrutacja uzupełniająca do Żłobka „Pomponik”

Od kwietnia do końca maja trwała rekrutacja do żłobka dzieci od 20 tygodnia do 3 roku życia.  Złożonych zostało 12 kart zgłoszeniowych wraz z dokumentami na miejsca płatne, jednak rodzi [...]

Nowe ulice w Choceniu w ramach Polskiego Ładu

Nową inwestycją, którą planujemy realizować jest Budowa dróg na osiedlu domków jednorodzinnych w Choceniu. Zadanie obejmować będzie budowę ulic i infrastrukturę liniową (kanalizacja deszcz [...]