wtorek, 05 kwiecień 2022

Produkujemy prąd ze słońca

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7134-produkujemy-prad-ze-slonca.html
Gmina Choceń wybudowała już łącznie 158 szt., instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 864, [...]

Gmina Choceń wybudowała już łącznie 158 szt., instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 864,94 kWp.

W pierwszym projekcie w zakresie fotowoltaiki, który realizowaliśmy w roku 2018 pn. „Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Choceń dotyczące budowy instalacji fotowoltaicznych o mocy 3 kW i kolektora słonecznego” powstały 74 instalacje o mocy 3 kWp, 1 instalacja fotowoltaiczna o mocy 3,9 kWp (o łącznej mocy elektrycznej 225,90 kWp) oraz 1 kolektora słonecznego o mocy 2,4 kWt.

W 2020 roku realizowaliśmy zadanie pn. OZE w Gminie Choceń – mikroinstalacje. Inwestycja obejmowała swym zakresem budowę 30 szt. instalacji fotowoltaicznych o mocy od 3,00 kWp do 9,90 kWp. Łączna moc przyłączonych wówczas instalacji to 194,32 kWp.

W roku bieżącym zakończono zadanie „Fotowoltaika w Gminie Choceń”, z zastosowaniem rozwiązania równoważnego lub lepszego w postaci modułów nowocześniejszej technologii - HalfCut i o większej mocy pojedynczego modułu. W ramach inwestycji powstało 47 instalacji na budynkach prywatnych (o mocy 300,095 kWp) i 6 instalacji na budynkach użyteczności publicznej (o mocy 144,625 kWp):

  1. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Choceniu – instalacja o mocy 49,840 kW
  2. Gminny Ośrodek Sportu w Choceniu – instalacja o mocy 16,91 kW
  3. Urząd Gminy w Choceniu – instalacja o mocy 14,24 kW
  4. Szkoła Podstawowa w Śmiłowicach – instalacja o mocy 10,68 kW
  5. Szkoła Podstawowa w Wilkowicach – instalacja o mocy 36,045 kW
  6. Choceńskie Centrum Kultury – Biblioteka – instalacja o mocy 16,91 kW.

Wszystkie nasze projekty zostały zrealizowane przy udziale środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przypominamy, by korzystać z energii, kiedy instalacja produkuje prąd. Wówczas korzystamy z prądu 1:1, czyli tyle ile wyprodukujemy tyle możemy zużyć. Gdy trafi do magazynu, z wyprodukowanej 1 kWh możemy wykorzystać tylko 0,8. Słonecznych dni.

Powrót

Polecane artykuły:


Tablety dla Absolwentów

W trakcie uroczystości zakończenia roku szkolnego 2021/2022 w dniu 24 czerwca 2022 r., zostały wręczone specjalne nagrody Wójta Gminy Choceń dla absolwentów szkół podstawowych. Uczniowie za u [...]

Nasadzenia przy szlaku pieszym

Inwestycja „Utworzenie szlaku na potrzeby turystyki pieszej w Choceniu” jest już prawie gotowa. W ostatnim czasie dokonano nasadzeń krzewów, których widok cieszy korzystających ze szlaku. Zad [...]