środa, 06 kwiecień 2022

Bądź gotowy – poradnik na czas kryzysu i wojny

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7138-badz-gotowy-poradnik-na-czas-kryzysu-i-wojny.html
100%auto
Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia jest niezwykle istotnym elementem budowania o [...] Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia jest niezwykle istotnym elementem budowania odpornego społeczeństwa, a to przekłada się bezpośrednio na odporność państwa. Dlatego Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, od kilku lat prowadzi edukację w tym obszarze, przygotowując poradniki bezpiecznych zachowań, infografiki, animacje i filmy, które są rozpowszechniane poprzez profile w mediach społecznościowych oraz są ilustracją do publikowanych ostrzeżeń. "Bądź gotowy – poradnik na czas kryzysu i wojny" to ostatni materiał, który został przygotowany przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Pobierz poradnik

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/rcb/badz-gotowy--poradnik-na-czas-kryzysu-i-wojny

Powrót

Polecane artykuły:


Podjęte uchwały na ostatniej Sesji Rady Gminy Choceń

Na XXXIX sesji Rady Gminy Choceń kadencji 2018-2023, która odbyła się w dniu 21 czerwca 2022 r., przyjęto sprawozdanie Kierownika GOPS z działalności za rok 2021 oraz dokonano oceny zasobów po [...]

Deklaracje do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków do 30 czerwca

CEEB to baza danych, której podstawowym zadaniem jest sprawdzenie, czym Polacy ogrzewają swoje gospodarstwa domowe. Rejestr ma też pokazać, gdzie potrzebne jest wsparcie w wymianie tzw. kopciuchó [...]