czwartek, 07 kwiecień 2022

Droga powiatowa Śmiłowice – Wilkowiczki

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7143-droga-powiatowa-smilowice-wilkowiczki.html
Do Urzędu Gminy w Choceniu wpłynął wniosek Powiatu Włocławskiego o wydanie decyzji o środowis [...]

Do Urzędu Gminy w Choceniu wpłynął wniosek Powiatu Włocławskiego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2921C Śmiłowice – Wilkowiczki od km 0 +040 do km 3 + 020”. Zadanie obejmuje odcinek od ronda w Śmiłowicach do skrzyżowania z drogą Choceń – Wilkowice. Cieszy nas podjęcie przez Powiat Włocławski tematu rozbudowy w/w drogi i mamy nadzieję, że sprawy formalne zostaną przeprowadzone sprawnie z korzyścią dla mieszkańców. 

Powrót

Polecane artykuły:


Informacja

W piątek 17 czerwca 2022 r., (po Bożym Ciele), Urząd Gminy w Choceniu pracuje normalnie w godz. 7.30 do 14.00. [...]

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki – główne założenia LSR na lata 2014-2020

CEL OGÓLNY 2 – Wzrost udziału społeczności lokalnej w życiu społecznym i kulturalnym na obszarze LGD Cel ma przyczynić się do wzrostu aktywności społeczności lokalnej w tym osób zagro [...]