poniedziałek, 11 kwiecień 2022

Ustalenia Walnego Zgromadzenia Gminnej Spółki Wodnej Choceń

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7146-ustalenia-walnego-zgromadzenia-gminnej-spolki-wodnej-chocen.html
W ostatnim czasie miało miejsce Walne Zgromadzenie Gminnej Spółki Wodnej Choceń. Przy tej okazji [...]

W ostatnim czasie miało miejsce Walne Zgromadzenie Gminnej Spółki Wodnej Choceń. Przy tej okazji warto przypomnieć, że w skład Walnego Zgromadzenia wchodzą sołtysi poszczególnych miejscowości. W czasie zebrania przyjęto następujące uchwały: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności GSW Choceń za 2021 r., w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej, w sprawie uchwalenia planu pracy oraz budżetu GSW Choceń na 2022 r. wynikające z porządku obrad, a związane z rozliczeniem działalności Gminnej Spółki Wodnej Choceń. Ustalono, że priorytetem na 2022 r. jest możliwie jak najszybsze usunięcie zgłoszonych awarii melioracyjnych, konserwacja rowu melioracyjnego w Siewiersku z pozyskanych środków zewnętrznych oraz częściowa naprawa rurociągu melioracyjnego w Czerniewicach w ramach kolejnego etapu prac. Podjęto także dwie uchwały w sprawie wysokości składek członkowskich. W czasie obrad wywiązała się dyskusja dotycząca ustalenia wysokości składki. W związku z tym, że pierwsza rata składki została już zebrana, zdecydowano o tym żeby w roku bieżącym wysokość składki nie uległa zmianie i pozostała na poziomie 12 zł za hektar. Jednakże w związku z rosnącymi kosztami, cenami paliw, materiałów, usług, narzędzi oraz kosztów zatrudnienia pracowników zaszła konieczność zwiększenia stawki w przyszłym roku. Zgłoszono dwie propozycje: 20 zł z hektara i 16 zł z hektara. Zostały one poddane pod głosowanie. Większość osób opowiedziała się za przyjęciem składki członkowskiej na 2023 r. w wysokości 16 zł z hektara.   

Powrót

Polecane artykuły:


Uzgodnienia w sprawie dyrektora w Wilkowicach

Dziękujemy Radzie Rodziców oraz Radzie Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Wilkowicach za merytoryczne spotkania w ubiegłym tygodniu. W związku z nie wyłonieniem kandydata na dyrektora podczas ko [...]

Deklaracje do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków do 30 czerwca

CEEB to baza danych, której podstawowym zadaniem jest sprawdzenie, czym Polacy ogrzewają swoje gospodarstwa domowe. Rejestr ma też pokazać, gdzie potrzebne jest wsparcie w wymianie tzw. kopciuchó [...]