poniedziałek, 09 maj 2022

Kolejne zadanie inwestycyjne w realizacji

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7182-kolejne-zadanie-inwestycyjne-w-realizacji.html
W dniu 4 maja br., podpisano umowę na zakup fabrycznie nowego pojazdu asenizacyjnego. Pojazd będzi [...]

W dniu 4 maja br., podpisano umowę na zakup fabrycznie nowego pojazdu asenizacyjnego. Pojazd będzie służył do odbioru nieczystości płynnych oraz mycia przykanalików. Dostawcą jest Gabriela Stokłosa PHU „EFEKT” Imielin. Wartość umowy 540 tys. zł brutto. Termin realizacji umowy i dostarczenia do siedziby Urzędu Gminy gotowego pojazdu wynosi 3 miesiące od dnia podpisania umowy. Zadanie jest dofinansowane ze środków jakie gmina otrzymała na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji.

Powrót

Polecane artykuły:


Aktywizacja Kół Gospodyń Wiejskich przeciwdziałanie przyczynom przemocy na szkodę małoletnich

Końcówka węgla do sprzedaży

Gmina Choceń zaprasza do zakupu tańszego miału w cenie preferencyjnej 1000,00 zł za tonę. Obecnie posiadamy w sprzedaży ponad 5 ton miału, a także 810 kg węgla kamiennego za kwotę 1296,00 z [...]