piątek, 13 maj 2022

Konkurs na dyrektora w szkole w Wilkowicach

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7190-konkurs-na-dyrektora-w-szkole-w-wilkowicach.html
Pierwszego września br. upływa kadencja obecnego dyrektora szkoły w Wilkowicach Pana Marka Romana [...]

Pierwszego września br. upływa kadencja obecnego dyrektora szkoły w Wilkowicach Pana Marka Romana Zapieca.  W związku z tym konieczne było rozpisanie nowego konkursu na dyrektora szkoły. W dniu 10 maja br.  odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej. Wpłynęły trzy oferty – obecnego dyrektora oraz dwóch innych kandydatów p. Moniki Leśniewskiej i p. Eweliny Skucha - Pastucha. Konkurs pozostał nierozstrzygnięty. Żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby głosów – minimum 6 głosów „za”, (komisja liczyła 11 osób),  a jednej kandydatury nie zakwalifikowała do drugiego etapu.

Procedura ustalona przez Ministerstwo Edukacji stanowi, iż w takiej sytuacji  dyrektora powołuje Wójt już bez postępowania konkursowego,  po uzgodnieniu z Kuratorem Oświaty. Zgłosiła się do mnie delegacja około 20 osób z Wilkowic rodzice i nauczyciele, pracownicy szkoły. Ustaliliśmy iż, jeśli do 20 maja 2022 zaproponują kandydaturę na dyrektora, która będzie także satysfakcjonować samorząd, to gotów jestem rozważyć przedstawienie jej Kuratorowi.

Jednocześnie zastrzegłem, iż oczekuję nowej kandydatury. Pan Zapiec nabywa prawa emerytalne 2 września 2022 roku i chciałem mu podziękować za wielki wkład pracy – 21 lat dyrektorem w Wilkowicach. Pan Zapiec przeszedł przez wszystkie zmiany i reformy w oświacie, których było bardzo wiele, zawsze wykonując dobrą robotę. Panie Marku dziękujemy. Przechodząc na emeryturę może być Pan dumny ze swej pracy.

Powrót

Polecane artykuły:


Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich we Włocławku zaprasza do udziału w webinarium pt. „Pożyczki unijne szansą na rozwój firmy ” .

Spotkanie w formie on-line odbędzie się 23 listopada 2022r. , w godzinach 10:00 - 11:00. Spotkanie skierowane jest do przedsiębiorstw poszukujących wsparcia na realizację inwestycji. Ze wsparcia [...]

Rekrutacja trwa

Ogłaszamy rekrutację uczestników projektu: „Podniesienie aktywności społecznej i zawodowej obszaru rewitalizacji mieszkańców Gminy Choceń poprzez kursy doszkalające dla młodych dotkniętyc [...]