poniedziałek, 16 maj 2022

Przebudowa drogi Czerniewice - Wilkowice

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7194-przebudowa-drogi-czerniewice-wilkowice-2.html
Trwają prace drogowe przy przebudowie drogi Czerniewice - Wilkowice (przy cmentarzu). Inwestycja je [...]

Trwają prace drogowe przy przebudowie drogi Czerniewice - Wilkowice (przy cmentarzu). Inwestycja jest realizowana zgodnie z podpisaną umową przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o. z Kutna. Długość remontowanego odcinka wynosi 0,693 km. Główny zakres robót obejmuje: roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, wykonanie poboczy, nawierzchni, oznakowania, mijanek, krawężników, zjazdów, skrzyżowania i elementów odwodnienia. Wartość umowy to kwota 598 448,15 PLN. Zadanie jest przewidziane do wykonania w tym roku. Przebudowa będzie dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.


Powrót

Polecane artykuły:


KLUB MŁODZIEŻOWY W CZERNIEWICACH

Ochotnicza Straż Pożarna w Czerniewicach od 01.04.2022r. do 18.12.2022r. realizuje projekt grantowy pt. KLUB MŁODZIEŻOWY W CZERNIEWICACH. Zadanie skierowane jest do dzieci i młodzieży zagrożony [...]

Rekrutacja trwa

Ogłaszamy rekrutację uczestników projektu: „Podniesienie aktywności społecznej i zawodowej obszaru rewitalizacji mieszkańców Gminy Choceń poprzez kursy doszkalające dla młodych dotkniętyc [...]