poniedziałek, 16 maj 2022

Nabór wniosków o dofinansowanie do nawozów wydłużony

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7196-nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-do-nawozow-wydluzony.html
100%auto
Do 31 maja 2022 r. został wydłużony termin naboru wniosków o dofinansowanie [...]

Do 31 maja 2022 r. został wydłużony termin naboru wniosków o dofinansowanie zakupu nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez, które producent rolny nabył w okresie od 1 września 2021 r. do 15 maja 2022 r. Za datę złożenia wniosku uznaje się datę wpływu tego wniosku do biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.

Więcej informacji nt. procedury składania wniosków na stronie: https://www.gov.pl/web/arimr/nawozy2022-pomoc-publiczna.

Powrót

Polecane artykuły:


Harmonogram odbioru odpadów komunalnych - LIPIEC 2022

Harmonogram lipiec - pobierz

Informacja

W piątek 17 czerwca 2022 r., (po Bożym Ciele), Urząd Gminy w Choceniu pracuje normalnie w godz. 7.30 do 14.00. [...]