poniedziałek, 16 maj 2022

Nabór wniosków o dofinansowanie do nawozów wydłużony

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7196-nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-do-nawozow-wydluzony.html
100%auto
Do 31 maja 2022 r. został wydłużony termin naboru wniosków o dofinansowanie [...]

Do 31 maja 2022 r. został wydłużony termin naboru wniosków o dofinansowanie zakupu nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez, które producent rolny nabył w okresie od 1 września 2021 r. do 15 maja 2022 r. Za datę złożenia wniosku uznaje się datę wpływu tego wniosku do biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.

Więcej informacji nt. procedury składania wniosków na stronie: https://www.gov.pl/web/arimr/nawozy2022-pomoc-publiczna.

Powrót

Polecane artykuły:


Budowa zbiorników retencyjnych na wodę pitną w Choceniu

Trwają prace przy budowie zbiorników retencyjnych w Choceniu w ramach realizacji inwestycji pt.:  „Poprawa zaopatrzenia ludności w wodę pitną”. Wykonawcą zadania jest firma Kan-Invest M [...]

PUP Włocławek rozpoczyna nabór wniosków na dotacje

Powiatowy Urząd Pracy we  Włocławku informuje, iż  będzie prowadził nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności od 14 do 18 listopada 2022 ro [...]