poniedziałek, 16 maj 2022

Trwają prace przy szlaku pieszym w Choceniu

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7197-trwaja-prace-przy-szlaku-pieszym-w-choceniu.html
100%auto
Prace związane z utworzeniem szlaku na potrzeby turystyki pieszej w Choceniu (po kolejce w kierunku [...]

Bez tytułu fefc3 5e345Prace związane z utworzeniem szlaku na potrzeby turystyki pieszej w Choceniu (po kolejce w kierunku Ząbina) są zaawansowane. Ścieżka zmienia się z dnia na dzień. Jeszcze w maju planowane jest położenie asfaltu. Inwestycja obejmuje roboty drogowe związane z przygotowaniem szlaku o długości 0,863 km, nasadzenia krzewów, montaż ławek oraz oświetlenia solarno-hybrydowego. Planowany termin zakończenia realizacji zadania to czerwiec 2022 r. Na realizację przedsięwzięcia, gmina otrzyma dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w wysokości do 63,63 % kosztów kwalifikowanych.Szlak pieszy Choceń 931ab

Powrót

Polecane artykuły:


Mikołajkowa akcja oddawania krwi.

W sobotę (03.12.2022r.) Harcerski Klub Honorowych Dawców Krwi „Sangre” wraz z SLO SBSIS w Choceniu, Hufcem ZHP Powiatu Włocławskiego, Urzędem Gminy w Choceniu oraz Gminnym Ośrodkiem Sportu i [...]

Sesja nadzwyczajna

W dniu 8 listopada br., Rada Gminy Choceń na sesji nadzwyczajnej podjęła uchwałę w sprawie zmiany budżetu gminy Choceń. Po stronie dochodów i wydatków w roku 2022  zaplanowano kwotę 2 m [...]