piątek, 20 maj 2022

Uroczyste przekazanie sprzętu „Granty PPGR”

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7208-uroczyste-przekazanie-sprzetu-granty-ppgr.html
Gmina Choceń realizuje projekt grantowy "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwo [...]

1 9d3cb

Gmina Choceń realizuje projekt grantowy "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020. Dzieci z rodzin pegeerowskich z terenu naszej gminy otrzymają 20 laptopów, 3 komputery stacjonarne i 1 tablet. Uroczyste przekazanie sprzętu zainteresowanym Rodzinom odbędzie się w dniu 31 maja br. o godz. 15:00.

2 41f45

Powrót

Polecane artykuły:


Kompleksowa modernizacja budynków w Czerniewicach i Śmiłowicach

Gmina Choceń otrzymała 1.909.319,27 mln złotych z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych- II edycja na zadanie pod nazwą: „Kompleksowa modernizacja budynków w Czerni [...]

Książka dla Najmłodszych

Gdy tylko jest taka możliwość, biblioteka Szkoły bardzo chętnie powiększa swoje zbiory. Nie chodzi tutaj o lektury szkolne, ale o tytuły niezwiązane z ich kanonem. Poszerzając ofertę czyteln [...]