czwartek, 28 lipiec 2022

Nowy pojazd asenizacyjny

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7311-nowy-pojazd-asenizacyjny.html
100%auto
W dniu wczorajszym do Urzędu Gminy w Choceniu dostarczono fabrycznie nowy pojazd asenizacyjny. Poja [...]

W dniu wczorajszym do Urzędu Gminy w Choceniu dostarczono fabrycznie nowy pojazd asenizacyjny. Pojazd będzie służył do odbioru nieczystości płynnych oraz mycia przykanalików. Dostawcą jest Gabriela Stokłosa PHU „EFEKT” Imielin. Wartość pojazdu to 540 tys. zł brutto. Zadanie jest dofinansowane ze środków jakie gmina otrzymała na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji. Dodatkowa funkcja w jaką wyposażony jest pojazd polegająca na myciu i płukaniu przykanalików podniesie standard świadczonych usług oraz usprawni działanie urządzeń kanalizacyjnych. Od 1 sierpnia można zapisywać się w Urzędzie Gminy w Choceniu na opróżnianie szamb i oczyszczanie przydomowych oczyszczalni ścieków.

Powrót

Polecane artykuły:


Cyfrowa gmina – umowy podpisane

W wyniku ogłoszonego przetargu na dostawę sprzętu i urządzeń zabezpieczających w ramach programu “Cyfrowa gmina” w obu częściach wpłynęło po jednej. W części I Sprzęt ofertę najkorz [...]

Próg zwalniający z przejściem dla pieszych przy żłobku gotowy

Choceńska Spółdzielnia Budowlana zakończyła prace związane z przebudową przejścia dla pieszych w ciągu ulicy Sikorskiego w Choceniu km 0+862. Jest to inwestycja drogowa, na którą otrzymal [...]