wtorek, 13 wrzesień 2022

Szczepienia przeciwko COVID-19

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7384-szczepienia-przeciwko-covid-19.html
100%auto

Powrót

Polecane artykuły:


Informacja z sesji Rady Gminy

Podczas ostatniego posiedzenia Rady Gminy Choceń zostały przyjęte dwa sprawozdania - wójta z działalności między sesjami oraz z wykonania budżetu gminy Choceń za I półrocze 2022 roku. Ponad [...]

Gmina Choceń wspiera niesamodzielnych

W ramach  projektu „Gmina  Choceń wspiera niesamodzielnych”  nr RPKP.09.03.02-04-0047/20  w dniu 17.09.2022 w świetlicy wiejskiej w Szczutkowie odbyły się warsztaty plenero [...]