wtorek, 20 wrzesień 2022

Przetarg na ubezpieczenie mienia gminnego

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7394-przetarg-na-ubezpieczenie-mienia-gminnego.html
Gmina Choceń ogłosiła przetarg na ubezpieczenie mienia gminnego, który przeprowadzi w jej imieni [...]

Gmina Choceń ogłosiła przetarg na ubezpieczenie mienia gminnego, który przeprowadzi w jej imieniu Firma Maximus Broker Sp. z o.o. Postepowanie przetargowe odbywa się na platformie zakupowej Open Nexus, która jest podstawowym narzędziem umożliwiającym Towarzystwom Ubezpieczeniowym składania ofert w drodze elektronicznej. Gwarantuje to zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Wejście na platformę do zamówień publicznych z zastosowaniem przepisów ustawy Pzp oraz wyłączonych z Pzp następuje poprzez link  https://platformazakupowa.pl/pn/maximus_broker/proceedings  Otwarcie ofert nastąpi 27 września o godz. 10:05.  Umowa na ubezpieczenie będzie podpisana na okres 36 miesięcy.

Powrót

Polecane artykuły:


Nowy rok szkolny 2022/2023 rozpoczęty

W dniu 1 września w placówkach oświatowych na terenie gminie Choceń uczniowie rozpoczęli nowy rok żłobkowy, przedszkolny i szkolny 2022/2023. Widać, że rozpoczął się rok szkolny. Na ulicac [...]

Omówienie wyników konsultacji w sprawie nazwy miejscowości Zapust

Rada Gminy Choceń zarządziła przeprowadzenie konsultacji w sprawie numeracji porządkowej wsi Zapust. Przedmiotem konsultacji było przekazanie mieszkańcom miejscowości Zapust, informacji w zakre [...]