czwartek, 22 wrzesień 2022

Ciepłe Mieszkanie

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7400-cieple-mieszkanie-2.html
100%auto
Od 21 lipca br. wszedł w życie nowy program „Ciepłe Mieszkanie” organizowany przez Narodowy F [...]

Od 21 lipca br. wszedł w życie nowy program „Ciepłe Mieszkanie” organizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zakłada on, iż osoby mieszkające w budynkach wielorodzinnych z wyodrębnioną księgą wieczystą będą mogły skorzystać z dofinansowania na wymianę źródła ciepła, stolarki okiennej oraz drzwi oddzielających od strefy nieogrzewanej. Wszystkie osoby zainteresowane skorzystaniem z programu zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się w Urzędzie Gminy w Choceniu w sali konferencyjnej dnia 11.10.2022 r. o godz. 16:00. Szczegółowe informacje odnośnie „Ciepłego Mieszkania” znajdują się na stronie: https://czystepowietrze.gov.pl/cieple-mieszkanie/

Powrót

Polecane artykuły:


Omówienie wyników konsultacji w sprawie nazwy miejscowości Zapust

Rada Gminy Choceń zarządziła przeprowadzenie konsultacji w sprawie numeracji porządkowej wsi Zapust. Przedmiotem konsultacji było przekazanie mieszkańcom miejscowości Zapust, informacji w zakre [...]

Gmina Choceń wspiera niesamodzielnych

W ramach  projektu „Gmina  Choceń wspiera niesamodzielnych”  nr RPKP.09.03.02-04-0047/20  w dniu 17.09.2022 w świetlicy wiejskiej w Szczutkowie odbyły się warsztaty plenero [...]