wtorek, 24 styczeń 2023

Trwające w ARiMR nabory wniosków w ramach PROW

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7578-trwajace-w-arimr-nabory-wnioskow-w-ramach-prow.html
100%auto
Poddziałanie 5.1 Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skut [...]

Poddziałanie 5.1 Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof – nabór od 28 grudnia 2022 r. do 24 lutego 2023 r.

Poddziałanie 5.2 Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej - nabór od 2 stycznia do 29 grudnia 2023 r.

Działanie M22 - Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych wpływem rosyjskiej inwazji na Ukrainę


Szczegóły na stronie www.gov.pl/web/arimr

Powrót

Polecane artykuły:


Powiatowe przewozy pasażerskie w 2023 r.

W załączeniu linie komunikacyjne w ramach powiatowych przewozów pasażerskich w 2023 r., przez  gminę Choceń. 1. Linia komunikacyjna Chodecz - Machnacz przez Choceń - pobierz 2. Linia kom [...]

Informacja z sesji nadzwyczajnej

Podczas XLVIII sesji Rady Gminy Choceń kadencji 2018-2023, zwołanej w trybie nadzwyczajnym na dzień 9 stycznia 2023 r., rozpatrzono projekty uchwał w następujących sprawach: zmiany budżetu g [...]