środa, 25 styczeń 2023

Włocławski PUP zachęca do składania wniosków o dotację

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7582-wloclawski-pup-zacheca-do-skladania-wnioskow-o-dotacje.html
100%auto
Powiatowy Urząd Pracy we  Włocławku informuje, iż od 30 stycznia do 03 lutego 2023r. będzi [...]

Powiatowy Urząd Pracy we  Włocławku informuje, iż od 30 stycznia do 03 lutego 2023r. będzie prowadził nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności i na doposażenie lub wyposażenia stanowiska pracy.

Kwota dofinansowania wzrosła i obecnie wynosi 30 tysięcy złotych. O dotację może ubiegać się osoba bezrobotna zarejestrowana w bazie włocławskiego urzędu pracy. Ponadto zainteresowany dofinansowaniem,  musi przedstawić ciekawy pomysł na własną działalność, który będzie poparty doświadczeniem zawodowym bądź udokumentowanymi kwalifikacjami osoby wnioskującej o dotację.

W tym samym terminie PUP we Włocławku będzie prowadził nabór wniosków na doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy. W tym wypadku wsparcie finansowe to również 30 tysięcy złotych. Warunkiem przyznania funduszy przez PUP, jest pisemna deklaracja przedsiębiorcy, o utworzeniu i utrzymaniu stanowiska pracy, a co za tym idzie zatrudnienie osoby bezrobotnej na okres 24 miesięcy od momentu przyznania środków z urzędu pracy.

Powrót

Polecane artykuły:


Nabór do OSP Choceń

*Chcesz zaangażować się społecznie? *Interesujesz się pożarnictwem?  *Nie boisz się ciężkiej pracy?  *Jesteś gotowy/a nieść pomoc drugiemu człowiekowi? DOŁĄCZ DO LUDZI Z P [...]

Broszura informacyjna zakup węgla po cenie preferencyjnej

W załączniku znajdą Państwo broszurę z instrukcją postępowania zakupowego. - pobierz