poniedziałek, 06 marzec 2023

Umowa na kotłownie podpisana

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7656-umowa-na-kotlownie-podpisana.html
W dniu 06 marca 2023 r., podpisano umowę z Firmą Ogólnobudowlaną INSTALTECH z Włocławka na rea [...]

logo polski lad d3df3W dniu 06 marca 2023 r., podpisano umowę z Firmą Ogólnobudowlaną INSTALTECH z Włocławka na realizację inwestycji pn. Modernizacja kotłowni dla budynków wielorodzinnych w miejscowościach Borzymie i Choceń w celu poprawy efektywności energetycznej budynków. Wartość zadania opiewa na kwotę 957.000,00 zł. W ramach ogłoszonego postępowania wpłynęło 7 ofert, najkorzystniejszą złożyła Firma INSTALTECH, a jej wartość była poniżej wartości kosztorysowej. Planowany termin wykonania zadania zaplanowano na 06 września 2023 r.
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących prac:
- wymiana istniejących kotłów miałowych na olejowe z naczyniem w zbiorczym zamkniętym;
- wymiana instalacji technologicznej w kotłowniach;
- wymiana pomp obiegowych oraz armatury (zawory mieszające z siłownikami, zawory, manometry, termometry);
- wykonanie nowej izolacji termicznej po uprzednim demontażu starej izolacji na rurociągach technologicznych;
- wymiana sterowania i układu automatyki, przynależnie do przewidywanego nowego wyposażenia;
- wymiana istniejących wkładów kominowych na wkład ze stali nierdzewnej
- montaż zbiorników olejowych dwupłaszczowych w wydzielonym pomieszczeniu
- remont pomieszczeń kotłowni i składu oleju.
Inwestycja realizowana jest na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 561, 559, 555 położonych w miejscowości Choceń, 53/5, 53/6, 53/7, 19/9 położonych w miejscowości Borzymie gm. Choceń. Zakończenie zadania planowane jest na wrzesień 2023 r. Inwestycja jest współfinansowana w ramach Rządowego Programu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – edycja trzecia PGR.

Powrót

Polecane artykuły:


„Pomocna dłoń”

Program specjalny aktywizacji bezrobotnych kobiet z terenu powiatu włocławskiego ze szczególnym uwzględnieniem mieszkanek gmin Izbica Kujawska, Lubraniec oraz Boniewo poprzez współpracę z insty [...]

Rewolucja ściekowa – obowiązek wywozu ścieków oraz posiadania umowy!

Na podstawie ustawy o zmianie prawa wodnego oraz niektórych innych ustaw wprowadzone zostały zmiany związane są koniecznością poprawnego i pełnego wdrożenia przez Polskę tzw. dyrektywy ściek [...]