wtorek, 07 marzec 2023

Zebranie z sołtysami

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7657-zebranie-z-soltysami-3.html
100%auto
W dniu 7 marca br., odbyło się spotkanie Wójta gminy Choceń Romana Nowakowskiego z sołtysami z [...]

W dniu 7 marca br., odbyło się spotkanie Wójta gminy Choceń Romana Nowakowskiego z sołtysami z terenu gminy Choceń. W spotkaniu uczestniczyli także pracownicy Urzędu Gminy oraz dzielnicowy z Posterunku Policji w Choceniu. Na początku zebrania Wójt Gminy podziękował sołtysom za ich pracę na rzecz samorządu gminy, a następnie omówiono najważniejsze sprawy:

 1. Rewolucję w zakresie odprowadzania ścieków. Szerzej omówimy ten temat oddzielnie.
 2. Realizacji dostaw węgla.
 3. Zmianach na stanowisku Kierownika Posterunku Policji w Choceniu oraz współpracy z Policją.
 4. Inwestycji realizowanej w Food Park Czerniewice i naborach do pracy.
 5. Kartach wędkarskich, które są ważne do 30 czerwca br.
 6. Braku porozumienia z Parafią w Choceniu w zakresie nabycia gruntów pod budowę bloku.
 7. Inwestycji, przetargów w zakresie budowy inwestycji drogowych do realizajci w roku bieżącym.
 8. Petycji dotyczącej budowy chodnika przy drodze powiatowej w Kuźnicach.
 9. Spraw bieżących – sprzątania śmieci przy drogach.
 10. Planów na najbliższy czas w zakresie zadrzewień przy drogach.
 11. Przedstawiono sprawozdanie rzeczowe i finansowe z zakresu działania Gminnej Spółki Wodnej w Choceniu. Składka członkowska w wysokości 16 zł została utrzymana.image000001 990e7

Powrót

Polecane artykuły:


Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu Strategii Terytorialnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka

W terminie od 24 lipca do 14 sierpnia 2023r. odbyły się konsultacje społeczne projektu Strategii Terytorialnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka, które prowadziło Biuro Stowarzyszenia [...]

Uruchomiliśmy dotację na zakup łodzi

W dniu wczorajszym tj. 30 sierpnia br., zgodnie z podpisaną umową i uchwałą budżetową, uruchomiono z budżetu Gminy Choceń, dotację dla OSP Choceń w wysokości 110 tys. zł. Dotacja dotyczy z [...]