wtorek, 07 marzec 2023

Zebranie z sołtysami

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7657-zebranie-z-soltysami-3.html
100%auto
W dniu 7 marca br., odbyło się spotkanie Wójta gminy Choceń Romana Nowakowskiego z sołtysami z [...]

W dniu 7 marca br., odbyło się spotkanie Wójta gminy Choceń Romana Nowakowskiego z sołtysami z terenu gminy Choceń. W spotkaniu uczestniczyli także pracownicy Urzędu Gminy oraz dzielnicowy z Posterunku Policji w Choceniu. Na początku zebrania Wójt Gminy podziękował sołtysom za ich pracę na rzecz samorządu gminy, a następnie omówiono najważniejsze sprawy:

 1. Rewolucję w zakresie odprowadzania ścieków. Szerzej omówimy ten temat oddzielnie.
 2. Realizacji dostaw węgla.
 3. Zmianach na stanowisku Kierownika Posterunku Policji w Choceniu oraz współpracy z Policją.
 4. Inwestycji realizowanej w Food Park Czerniewice i naborach do pracy.
 5. Kartach wędkarskich, które są ważne do 30 czerwca br.
 6. Braku porozumienia z Parafią w Choceniu w zakresie nabycia gruntów pod budowę bloku.
 7. Inwestycji, przetargów w zakresie budowy inwestycji drogowych do realizajci w roku bieżącym.
 8. Petycji dotyczącej budowy chodnika przy drodze powiatowej w Kuźnicach.
 9. Spraw bieżących – sprzątania śmieci przy drogach.
 10. Planów na najbliższy czas w zakresie zadrzewień przy drogach.
 11. Przedstawiono sprawozdanie rzeczowe i finansowe z zakresu działania Gminnej Spółki Wodnej w Choceniu. Składka członkowska w wysokości 16 zł została utrzymana.image000001 990e7

Powrót

Polecane artykuły:


Informacja o wynikach naboru Partnerów społeczno - gospodarczych do Komitetu Doradczego ds. Strategii Terytorialnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka

Stowarzyszenie WŁOF – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka informuje, iż do Komitetu Doradczego ds. Strategii Terytorialnej Miejskiego Obszaru Funkc [...]

Rewolucja ściekowa – obowiązek wywozu ścieków oraz posiadania umowy!

Na podstawie ustawy o zmianie prawa wodnego oraz niektórych innych ustaw wprowadzone zostały zmiany związane są koniecznością poprawnego i pełnego wdrożenia przez Polskę tzw. dyrektywy ściek [...]