poniedziałek, 13 marzec 2023

Finansowanie edukacji przedszkolnej

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7662-finansowanie-edukacji-przedszkolnej.html
Edukacja przedszkolna nie jest finansowana z subwencji. W większości środki na ten cel pochodzą [...]

Edukacja przedszkolna nie jest finansowana z subwencji. W większości środki na ten cel pochodzą z budżetu gminy. Budżet państwa udziela na ten cel dotacji, w ostatnim roku wysokość dotacji wynosiła ok. 1600 zł na rok na jedno dziecko, co stanowi niewielki ułamek całego kosztu. Gmina przekazuje dotację do przedszkoli niepublicznych na terenie gminy w wysokości ok. 500 zł miesięcznie na dziecko. Niestety pokrywamy też koszty, gdy dziecko uczęszcza do przedszkola poza gminą np. we Włocławku, czy w gminach ościennych. Kilka przedszkoli poza naszą gminą ma stawkę ok. 1070 zł miesięcznie na dziecko, co rocznie stanowi kwotę blisko 13 tys. zł. Na dzień dzisiejszy już prawie 40 uczniów korzysta z edukacji przedszkolnej poza gminą. Roczny koszt edukacji przedszkolnej w takim systemie przekroczył już ponad 300 tys. zł. Od wielu lat, pomimo naszych postulatów i pokazywania wad tego systemu, prawo jest w tym zakresie niezmienne. Każdy z rodziców chce jak najlepiej dla swojego dziecka, nie koniecznie zdając sobie sprawę, że korzystanie z innych przedszkoli niesie za sobą także konsekwencje finansowe dla gminy, w której zamieszkuje. W chwili obecnej przedszkolach na terenie gminy są wolne miejsca. Piszemy o tym, by pokazać Państwu, że wybieranie przedszkola na terenie gminy jest o 50 % korzystniejsze dla gminy. I jednocześnie bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy korzystają z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na naszym terenie.

Powrót

Polecane artykuły:


Szansa na dofinansowanie budowy drogi

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego 1 marca 2023 r. zatwierdził listę operacji zawierającą informację o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dr [...]

Przetarg na budowę drogi

Ogłoszony został przetarg na wyłonienie wykonawcy inwestycji pn Przebudowa drogi gminnej Nr 190705C Choceń – gr. Gminy (Humlin) odcinek Krukowo-Olganowo od km 3+180 do km 3+840 o długości 0,66 [...]