poniedziałek, 13 marzec 2023

Informacja

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7664-informacja-88.html
Jutro tj. 14.03.2023r. Urząd Gminy będzie czynny do godz. 16:00 (szkolenie BHP) Za utrudnienia [...]
Jutro tj. 14.03.2023r. Urząd Gminy będzie czynny do godz. 16:00
(szkolenie BHP)
Za utrudnienia przepraszamy.

Powrót

Polecane artykuły:


Finansowanie edukacji przedszkolnej

Edukacja przedszkolna nie jest finansowana z subwencji. W większości środki na ten cel pochodzą z budżetu gminy. Budżet państwa udziela na ten cel dotacji, w ostatnim roku wysokość dotacji wy [...]

Informacja z 49 sesji Rady Gminy Choceń

W dniu 23 lutego 2023 r., podczas XLIX sesji Rady Gminy Choceń kadencji 2018-2023, przyjęto sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami oraz rozpatrzono projekty uchwał w następujących s [...]