wtorek, 21 marzec 2023

Rewolucja ściekowa – obowiązek wywozu ścieków oraz posiadania umowy!

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7673-rewolucja-sciekowa-obowiazek-wywozu-sciekow-oraz-posiadania-umowy.html
Na podstawie ustawy o zmianie prawa wodnego oraz niektórych innych ustaw wprowadzone zostały zmian [...]

Na podstawie ustawy o zmianie prawa wodnego oraz niektórych innych ustaw wprowadzone zostały zmiany związane są koniecznością poprawnego i pełnego wdrożenia przez Polskę tzw. dyrektywy ściekowej dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych. Istotną nowością, wprowadzoną ustawą jest obowiązek przeprowadzania przez organ wykonawczy gminy (Wójta Gminy) cyklicznych kontroli właścicieli nieruchomości – raz na dwa lata zgodnie z przygotowanym wcześniej planem kontroli w zakresie pozbywania się ścieków komunalnych.

Właściciel każdej nieruchomości niepodłączonej do sieci kanalizacyjnej, realizując obowiązek pozbywania się nieczystości ciekłych, czy to z wykorzystaniem zbiornika bezodpływowego czy też przydomowej oczyszczalni ścieków, musi zawrzeć w tym zakresie stosowną umowę cywilnoprawną z firmą świadczącą usługi asenizacyjne. Obecnie na terenie Gminy Choceń usługi asenizacyjne świadczy Gmina Choceń oraz Pan Marcin Panfil. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Choceń każdy właściciel zobowiązany jest minimum raz do roku opróżnić szambo lub przydomową oczyszczalnię ścieków.

W związku z obowiązkiem przeprowadzenia kontroli właściciel będzie musiał okazać zawartą umowę oraz potwierdzenie wykonania usługi w formie faktury lub paragonu. Kontrola nie będzie dotyczyła nieruchomości, które są włączone do kanalizacji.

O nowych obowiązkach informowali mieszkańców gminy na obszarach gdzie nie ma kanalizacji sołtysi w czasie zbiórki I raty podatku.

W przypadku stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie posiada stosownej umowy na odbiór ścieków, Wójt będzie miał obowiązek wydać decyzję nakazującą odbiór ścieków. Za usługę mieszkaniec zapłaci górną stawkę za odbiór ścieków.

Powrót

Polecane artykuły:


ZAKUP WĘGLA PO CENIE PREFERENCYJNEJ - WNIOSEK

W załączeniu do pobrania wniosek o zakup węgla po cenie preferencyjnej w sprzedaży końcowej Gminy Choceń - pobierz tutaj [...]

Pomoc w sektorze zbóż i nasion oleistych – 1 czerwca rusza nabór wniosków

Od 1 czerwca do 14 lipca 2023 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie prowadziła nabór wniosków od rolników działających w sektorze zbóż i nasion oleistych, którzy ponie [...]