poniedziałek, 08 maj 2023

Ankieta – Diagnoza stanu zagrożeń

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7752-ankieta-diagnoza-stanu-zagrozen.html
Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że na terenie naszej gminy są realizowane badania ankiet [...]

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że na terenie naszej gminy są realizowane badania ankietowe związane z opracowywaniem diagnozy stanu zagrożeń. Pozyskane w badaniach dane statystyczne będą wykorzystane do analiz i opracowań zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej oraz będą stanowiły podstawę do opracowania dokumentu jakim jest Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Nikotynizmowi na lata 2023-2026. Na wypełnione ankiety czekamy do dnia 31 maja 2023 r. Kwestionariusz ankiety dla mieszkańców - znajduje się w poniższym linku:

Ankieta do wypełnienia dla mieszkańców gminy

Zachęcamy do udziału w badaniu i dziękujemy za poświęcony czas.

Ankiety można składać w Urzędzie Gminy w Choceniu - sekretariat.
Powrót

Polecane artykuły:


Asfalt na drodze Szczutkowo – Ząbin

Na drodze Szczutkowo – Ząbin trwają prace związane z układaniem asfaltu. Wykonawcą robót jest Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o. Nowa Wieś. Umowa została zawarta na [...]