środa, 10 maj 2023

Aktywizacja Kół Gospodyń Wiejskich przeciwdziałanie przyczynom przemocy na szkodę małoletnich

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7770-aktywizacja-kol-gospodyn-wiejskich-przeciwdzialanie-przyczynom-przemocy-na-szkode-maloletnich.html
100%auto

Powrót

Polecane artykuły:


Asfalt na drodze Szczutkowo – Ząbin

Na drodze Szczutkowo – Ząbin trwają prace związane z układaniem asfaltu. Wykonawcą robót jest Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o. Nowa Wieś. Umowa została zawarta na [...]