wtorek, 16 maj 2023

Mała Infrastruktura Sportowa- Edycja 2023

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7774-mala-infrastruktura-sportowa-edycja-2023.html
W ramach „ Kujawsko- Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej- Edycja 2023” do 39 samorządów [...]

W ramach „ Kujawsko- Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej- Edycja 2023” do 39 samorządów trafi łącznie 1 500 000,00 zł. Środki te pomogą przy realizacji zadań inwestycyjnych o charakterze sportowo- rekreacyjnym ( np. boiska, siłownie zewnętrzne, urządzenia do kalisteniki, urządzenia sportów wodnych etc.).

Wśród dofinansowanych projektów jest wniosek Gminy Choceń z przeznaczeniem na:

„ Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznych oraz urządzeń do kalisteniki i urządzeń sportowo- rekreacyjnych na terenie gminy Choceń”.

Zadanie inwestycyjne obejmuje:

- zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznych ( wioślarz, odwodziciel + słup, biegacz, orbitrek ) w miejscowości Janowo oraz Choceń ul. Górniak

- zakup i montaż urządzenia do kalisteniki, urządzenia sportowo- rekreacyjnego ( tor przeszkód), ścianki wspinaczkowej, trampoliny ziemnej na plaży w Choceniu

Wartość zadania inwestycyjnego opiewa na kwotę 100 475,40 zł

Wartość otrzymanego dofinansowania wynosi 35 000,00 zł.

Powrót

Polecane artykuły:


Aktywizacja Kół Gospodyń Wiejskich przeciwdziałanie przyczynom przemocy na szkodę małoletnich

Sprzęt dla KGW Wichrowice i Śmiłowice przekazany

W dniu 22.05.2023 r., nastąpiło oficjalne przekazanie sprzętów zakupionych przez Gminę Choceń w ramach umowy nr DFS-V.7241.1.271.2023, sfinansowanych przez Fundusz Sprawiedliwości, którego dys [...]