poniedziałek, 01 luty 2021

PROJEKT: „Gmina Choceń wspiera niesamodzielnych” NR: RPKP.09.03.02-IZ.00-04-366/20

https://www.chocen.pl/inwestycje/efs/gmina-chocen-wspiera-niesamodzielnych/6469-projekt-gmina-chocen-wspiera-niesamodzielnych-nr-rpkp-09-03-02-iz-00-04-366-20.html
Z ogromną przyjemnością chcielibyśmy poinformować Państwa o rozpoczęciu realizacji projektu p [...]

Bez tytułu 085dfZ ogromną przyjemnością chcielibyśmy poinformować Państwa o rozpoczęciu realizacji projektu pt.: „Gmina Choceń wspiera niesamodzielnych”. Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 09.03. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 09.03.02 Rozwój usług społecznych, a okres jego realizacji trwa od 01.02.2021 r. do 30.09.2022 r.

Projekt realizowany jest przez Gminę Choceń/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choceniu w partnerstwie z Fundacją Ośrodkiem Wsparcia Osób Niepełnosprawnychi Niesamodzielnych .

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych dla 70  osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym (w tym 42 kobiet) ze względu na potrzebę wsparcia w codziennym funkcjonowaniu mającego służyć zaspokojeniu potrzeb tych osób wynikających z codziennego funkcjonowania, m.in. poprzez usługi opiekuńcze, świadczone w miejscu zamieszkania oraz wsparcie w ramach Klubu Seniora, a także zwiększenie poprzez szkolenia wiedzy 30 opiekunów faktycznych (w tym 24 kobiet) z zakresu opieki nad podopiecznymi w okresie 01.03.2021 r. do 31.10.2022.

 

W ramach projektu planowane jest następujące wsparcie:

 1. Dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, które potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu;
 2. Usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania;
 3. Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania;
 4. Utworzenie Klubu Seniora, w ramach którego będą organizowane m.in.:
 • warsztaty zajęciowe – rozwijanie umiejętności i zainteresowań w grupach;
 • gimnastyka rekreacyjna – m.in. joga, aerobik, ćwiczenia na zdrowy kręgosłup.
 1. Dla opiekunów faktycznych zostanie utworzone Centrum Wsparcia Opiekunów Faktycznych, w ramach którego będą świadczone następujące usługi:
  1. Szkolenia w tematach:
   • Metody pielęgnacyjne - opieka nad osobą niesamodzielną.
   • Sposoby aktywizowania podopiecznych.
   • Metody pracy z podopiecznym cierpiącym na deficyty pamięci.
  2. Wsparcie psychologa dla opiekunów faktycznych zgłaszających taką potrzebę mające na celu poprawę kondycji psychicznej oraz wsparcie opiekunów w rozwiązywaniu problemów psychologicznych, m.in. poprzez wzmocnienie umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami i nagromadzonym stresem.
  3. Dyżury pracowników socjalnych z Ośrodków Pomocy Społecznej, w czasie których opiekunowie faktyczni będą mogli uzyskać informacje na temat źródeł wsparcia, pomocy w wypełnianiu dokumentów urzędowych, wsparcia w kontaktach z instytucji pomocowych innych niż OPS.

Szczegóły dotyczące warunków otrzymania danego rodzaju wsparcia znajdują się w Regulaminie projektu.

Całkowita wartość projektu: 1 183 728,00 zł, Wartość dofinansowania: 1 065 355,20 zł, w tym Europejski Fundusz Społeczny: 1 006 168,80 zł , Budżet Państwa: 59 186,40 zł

Biuro projektu: Urząd Gminy Choceń, ul. Sikorskiego 12, 87-850 Choceń nr telefonu: 54 284 66 17

Dokumenty rekrutacyjne:

Umowa opiekun - wzór

Umowa osoba niesamodzielna - wzór

Umowa trójstronna - usługi opiekuńcze - wzór

Powrót

Polecane artykuły:


Nakrętki

Zgodnie z zapowiedzią nakrętki, które wrzucają Państwo do pojemnika zamontowanego w centrum Chocenia przekazywane są w celach charytatywnych. Pierwsze zbiory trafiły do Państwa Terpińskich, z [...]

Aktywizacja Kół Gospodyń Wiejskich przeciwdziałanie przyczynom przemocy na szkodę małoletnich