poniedziałek, 02 lipiec 2018

Zakończenie roku szkolnego w Szkole Podstawowej im. J. Korczaka w Choceniu

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/jednostki-organizacyjne/placowki-oswiatowe/49-chocen/4850-zakonczenie-roku-szkolnego-w-szkole-podstawowej-im-j-korczaka-w-choceniu.html
22 czerwca 2018 r. po dziesięciomiesięcznej pracy uczniowie Szkoły Podstawowej i klas gimnazjalny [...]
22 czerwca 2018 r. po dziesięciomiesięcznej pracy uczniowie Szkoły Podstawowej i klas gimnazjalnych  w Choceniu odebrali jej owoce w postaci świadectw i nagród. Była to miła i wzruszająca uroczystość, bo przeżywana w gronie przyjaciół, rodziców i zaproszonych gości. A na uroczystości gościliśmy: Radną Powiatu Włocławskiego Panią Elżbietę Płoszaj, Sekretarza Gminy Choceń  Panią Agnieszkę Świątkowską, Przewodniczącą Rady Rodziców Panią Sylwię Wojtczak i Zastępcę Przewodniczącej Rady Rodziców Panią Anetę Hoffman. Uczniowie wyróżniający się w nauce odebrali z rąk dyrektora szkoły świadectwa z wyróżnieniem, nagrody książkowe od Rady Rodziców, a rodzice listy gratulacyjne.

Uczennica Szkoły Podstawowej w Choceniu Maria Piłatowska, która uzyskała najwyższą średnią ocen z rąk Pani Sekretarz otrzymała tablet ufundowany przez Wójta Gminy Pana Romana Nowakowskiego. Szczególnie wzruszający był moment pożegnania absolwentów, którzy po trzech latach nauki żegnali wychowawców i kolegów. Patrycja Jasińska jako absolwentka gimnazjum z najwyższą średnią, otrzymała tablet ufundowany przez Wójta Gminy Pana Romana Nowakowskiego wręczony przez Panią Sekretarz. Z rąk dyrektora Patrycja odebrała również statuetkę - Absolwent Roku. Najlepsze uczennice dostały również nagrody ufundowane przez Pana Profesora Doktora Habilitowanego Bohdana Trzeciaka - Honorowego Absolwenta Szkoły Podstawowej w Choceniu. Najlepsi sportowcy zostali uhonorowani medalami, a Julia Zasada i Rakowski Mikołaj otrzymali statuetki – Sportowiec Roku. Wszystkim życzymy słonecznych, radosnych i pełnych wrażeń wakacji. Dyrektor Szkoły - Anna Pawłowska

Powrót

Polecane artykuły:


Towarzyski turniej piłki ręcznej na hali sportowej w Choceniu.

Gminne Towarzystwo Sportowe „Unia” Choceń, w pierwszym tygodniu ferii zorganizowało towarzyski turniej piłki ręcznej na hali sportowej w Choceniu. Truniej podzielony był na grupy wiekowe: zaw [...]

III Ogólnopolski Konkurs dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym

Zapraszamy dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS do udziału w III Ogólnopolskim Konkursie dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy, [...]