środa, 17 październik 2018

Europejski Dzień Języków Obcych w Szkole Podstawowej w Choceniu

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/jednostki-organizacyjne/placowki-oswiatowe/49-chocen/5057-europejski-dzien-jezykow-obcych-w-szkole-podstawowej-w-choceniu.html
26 września br obchodziliśmy w SP Choceń Europejski Dzień Języków Obcych. Po raz kolejny [...] 26 września br obchodziliśmy w SP Choceń Europejski Dzień Języków Obcych. Po raz kolejny pokazaliśmy uczniom, iż uczenie się języków innych ludzi pomaga nam  wzajemnie się zrozumieć,  przekroczyć różnice kulturowe oraz przy okazji dobrze się bawić. Nauczyciele języków obcych przygotowali ciekawe konkursy, quizy i zabawy. W oddziałach przedszkolnych i w klasach I-III dzieci uczyły się kolorów w języku niemieckim i angielskim. Nauka odbyła się w formie gier i zabaw w towarzystwie dwóch maskotek Helgi i Johna.

W klasach IV-VIII nauczyciele języka angielskiego przeprowadzili quizy i zagadki językowe. Czteroosobowe drużyny z każdej klasy brały udział w konkursie dot. krajów europejskich.

Dla uczniów wszystkich klas ogłoszono konkurs plastyczny pt. ,,Języki Europy” oraz przeprowadzono sondę na temat nauki i znajomości języków obcych.

5 października odbyło się podsumowanie obchodów Europejskiego Dnia Języków Obcych w Choceniu. Uczniowie gimnazjum i szkoły podstawowej przygotowali program artystyczny, w trakcie którego odegrano śmieszne scenki, recytowano wiersze i śpiewano piosenki w języku angielskim, niemieckim i oczywiście w języku polskim. W trakcie akademii uczniowie mieli możliwość obejrzeć zdjęcia z przebiegu dnia języków obcych w szkole i posłuchać wywiadów przeprowadzonych wśród uczniów i nauczycieli.

Na koniec akademii laureaci konkursów otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody.

Wszystkim zwycięzcom gratulujemy!

Dziękujemy za wspólnie spędzony czas i życzymy owocnej nauki!

Zespół nauczycieli języków obcych

Powrót

Polecane artykuły:


Informacja o wstępnych wynikach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021

Według wstępnych wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 populacja ludności Rzeczypospolitej Polskiej liczy 38 179,8 tys. osób. Liczba ludności Polski jest mniejsza o 0, [...]

Wydatki na bezpieczeństwo ppoż w naszej gminie

Wśród zadań gminy jest ochrona przeciwpożarowa, która polega na ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem. Dlatego t [...]