czwartek, 06 grudzień 2018

Jakie to proste, ale w sieci! - rekrutacja trwa

https://www.chocen.pl/inwestycje/popc/5148-jakie-to-proste-ale-w-sieci-rekrutacja-trwa.html
Gmina Choceń realizuje projekt: Jakie to proste, ale w sieci!. Zadanie ma na celu przeprowadzenie [...]
logoggog 24fbf

Gmina Choceń realizuje projekt: Jakie to proste, ale w sieci!. Zadanie ma na celu przeprowadzenie kursów komputerów dla mieszkańców gminy w miejscu ich zamieszkania. Kursy przeprowadzone zostaną w miejscowościach: Wichrowice, Szczytno, Szczutkowo, Nakonowo Stare, Wilkowice, Choceń i Czerniewice.

Podstawowym celem mikrograntu jest podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych niezbędnych do skutecznego korzystania z mediów cyfrowych w celach zawodowych, edukacyjnych i rekreacyjnych. Wykorzystanie możliwości technologii informacyjno - komunikacyjnych (TIK) w każdym aspekcie życia. Projekt Gminy Choceń ma na celu zwiększenie aktywności w sieci osoby po wyżej 25 roku życia w tym osób 50+ i seniorów. Dzięki przeprowadzonym szkoleniom mieszkańcy gminy zdobędą umiejętności, które ułatwią im funkcjonowanie w cyfrowej rzeczywistości, w tym co bardzo ważne umiejętności korzystania z usług e-administracji. Beneficjentem projektu będą kobiety i mężczyźni. W ramach projektu przeszkolonych zostanie 180 osób w tym osoby niepełnosprawne. Najbardziej preferowaną grupą będą osoby 50+ oraz seniorzy. W ramach poszczególnych modułów szkoleniowych dobierane będą osoby z poziomem odzwierciedlający ich umiejętności. Potrzeby lokalnej społeczności są indywidualne, każdy z uczestników w projekcie znajdzie interesujący dla siebie temat. Szczegółową tematyką szkoleń jest m.in.:         
 • Mój biznes w sieci
 • Moje finanse i transakcje w sieci
 • Działam w sieciach społecznościowych
 • Tworzę własną stronę (blog)
 • Rolnik w sieci
 • Kultura w sieci
 • Rodzic w Internecie
 • Rodzic w Internecie
Dostęp do szkoleń będzie możliwy także w wersji e-learning.

Rekrutacja trwa. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału w projekcie. Formularz dostępny w Urzędzie Gminy, na stronie internetowej www.chocen.pl. Więcej informacji udziela asystent kordynatora projektu P. Karolina Trawińska telefonicznie 54 284 66 17 oraz pod adresem mailowym Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zapraszamy do udziału w projekcie. 

formularz rekrutacji 
oświadczenie 

wtorek, 02 październik 2018

Wynik zapytania ofertowego dla projektu: Jakie to proste, ale w sieci!

https://www.chocen.pl/inwestycje/popc/5027-wynik-zapytania-ofertowego-dla-projektu-jakie-to-proste-ale-w-sieci.html
Gmina Choceń informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym zgodnie z za [...]
eaktywni logo c124e
Gmina Choceń informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zapytaniem ofertowym na dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem, pakietu biurowego oraz szafki do przechowywania i przewozu sprzętu w ramach projektu pn. Jakie to proste, ale w sieci! Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę pozostałych złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w zapytaniu ofertowym. Wygrała oferta nr 1 Wykonawcy: 1. PRO-COMP.PL, ul. Królewiecka 34, 87-800 Włocławek. Wykonawca złożył ofertę za kwotę ryczałtową brutto: 39.556,80 zł - liczba pkt 100,00 - łączna liczba pkt: 100,00, który spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w zapytaniu ofertowym.

 
wtorek, 02 październik 2018

Zestawienie ofert na zapytanie ofertowe dla projektu Jakie to proste, ale w sieci!

https://www.chocen.pl/inwestycje/popc/5026-zestawienie-ofert-na-zapytanie-ofertowe-dla-projektu-jakie-to-proste-ale-w-sieci.html
W związku z trwającą procedurą oceny ofert na dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem, [...]
eaktywni logo 425f4
W związku z trwającą procedurą oceny ofert na dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem, pakietu biurowego oraz szafki do przechowywania i przewozu sprzętu w ramach projektu pn. Jakie to proste, ale w sieci! zgodnie z zapytaniem ofertowym z dnia 21.09.2018 r.  przedstawiamy informację  z otwarcia ofert.
Gmina Choceń w przedmiotowym zapytaniu ofertowym zamierza przeznaczyć kwotę ryczałtową brutto  40.080,00 zł
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynęła jedna oferta:
1. PRO-COMP.PL
 ul. Królewiecka 34
87-800 Włocławek
Wykonawca złożył ofertę za kwotę ryczałtową brutto: 39.556,80 zł
środa, 12 wrzesień 2018

Jakie to proste, ale w sieci z dofinansowaniem!

https://www.chocen.pl/inwestycje/popc/4981-jakie-to-proste-ale-w-sieci-z-dofinansowaniem.html
Gmina Choceń otrzymała dofinansowanie w wysokości 100 795,00 tysięcy złotych na realizację pro [...] eaktywni logo 8f7b4
Gmina Choceń otrzymała dofinansowanie w wysokości 100 795,00 tysięcy złotych na realizację projektu „Jakie to proste, ale w sieci!”.
Projekt zakłada cykl szkoleń dla mieszkańców Gminy Choceń w miejscach ich zamieszkania. Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych niezbędnych do skutecznego korzystania z mediów cyfrowych w celach zawodowych, edukacyjnych i rekreacyjnych. Wykorzystanie możliwości technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w każdym aspekcie życia. Projekt Gminy Choceń ma na celu zwiększenie aktywności w sieci osoby powyżej 25 roku życia, w tym osób 50+ i seniorów. Dzięki przeprowadzonym szkoleniom mieszkańcy gminy zdobędą umiejętności, które ułatwią im funkcjonowanie w cyfrowej rzeczywistości, w tym co bardzo ważne umiejętności korzystania z usług e-administracji. Beneficjentem projektu będą kobiety i mężczyźni. W ramach projektu przeszkolonych zostanie 180 osób w tym osoby niepełnosprawne. Najbardziej preferowaną grupą będą osoby 50+ oraz seniorzy. W ramach poszczególnych modułów szkoleniowych dobierane będą osoby z spośród odzwierciedlający ich umiejętności. Potrzeby lokalnej społeczności są indywidualne, każdy z uczestników w projekcie znajdzie interesujący dla siebie temat. Szczegółowa tematyka szkoleń zakłada m.in.:
 • Mój biznes w sieci
 • Moje finanse i transakcje w sieci
 • Działam w sieciach społecznościowych
 • Tworzę własną stronę (blog)
 • Rolnik w sieci
 • Kultura w sieci
 • Rodzic w internecie
 • Dostęp do szkoleń także w wersji e-learning
W najbliższym czasie rozpoczniemy rekrutację uczestników projektu.
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3. 1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „E-AKTYWNI MIESZKAŃCY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO I ŁÓDZKIEGO”.
poniedziałek, 01 sierpień 2022

Przebudowane przejście dla pieszych

https://www.chocen.pl/inwestycje/fds/114-nabor-nr-2-2021/7361-przebudowane-przejscie-dla-pieszych.html
Zakończona została inwestycja pn Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 1907 [...]

Bez tytułu dd0a4Zakończona została inwestycja pn Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 190776C-ulica Sikorskiego w Choceniu km 0+862, dofinansowana w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Całkowita wartość robót wynosiła 51 992,10 zł, z czego przyznane dofinansowanie w kwocie 32 032,00 zł. W ramach inwestycji w celu poprawy zaistniałej sytuacji powstał próg płytowy U16 o wym. 550x600x10 cm z przejściem dla pieszych oraz oświetlenie solarno-hybrydowe. Zastosowane rozwiązanie stanowi połączenie progu zwalniającego z przejściem dla pieszych. Pozwoli to uspokoić ruch na drodze a poprzez wyniesienie przejścia dla pieszych i jego kolorystykę (białe taśmy odblaskowe 3M, przejście w kolorze czerwonym i białym) poprawi znacząco bezpieczeństwo użytkowników. Projekt obejmuje także rozwiązania wspomagające, ułatwiające przekraczanie drogi w postaci dostosowania wysokościowego krawężników i nawierzchni dojścia do przejścia dla pieszych - obustronnie. Wykonano również prace poprawiające w obrębie przejścia warunki widoczności, polegające na usunięciu zieleni i wykonaniu cięć pielęgnacyjnych i korygujących drzewa. Zastosowane oświetlenie solarno-hybrydowe zwiększy widoczność w okresie nocnym. Przedsięwzięcie ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych.

środa, 15 grudzień 2021

Przebudowa przejścia dla pieszych

https://www.chocen.pl/inwestycje/fds/114-nabor-nr-2-2021/7297-przebudowa-przejscia-dla-pieszych.html
W dniu 14 grudnia 2021 r. Wójt Roman Nowakowski wraz ze Skarbnikiem Iloną Walczak, podpisali z Woj [...]

Bez tytułu dd0a4
W dniu 14 grudnia 2021 r. Wójt Roman Nowakowski wraz ze Skarbnikiem Iloną Walczak, podpisali z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim Mikołajem Bogdanowiczem umowę o dofinansowanie na kolejną inwestycję drogową. W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dofinansowane będzie zadanie pn Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 190776C-ulica Sikorskiego w Choceniu km 0+862. Całkowita wartość robót wynosi 51 992,10 zł, z czego dofinansowanie będzie w kwocie 32 032,00 zł. W ramach inwestycji w celu poprawy zaistniałej sytuacji powstanie próg płytowy U16 o wym. 550x600x10 cm z przejściem dla pieszych oraz oświetlenie solarno-hybrydowe. Zastosowane rozwiązanie stanowi połączenie progu zwalniającego z przejściem dla pieszych. Pozwoli to uspokoić ruch na drodze a poprzez wyniesienie przejścia dla pieszych i jego kolorystykę (białe taśmy odblaskowe 3M, przejście w kolorze czerwonym i białym) poprawi znacząco bezpieczeństwo użytkowników. Projekt obejmuje także rozwiązania wspomagające, ułatwiające przekraczanie drogi w postaci dostosowania wysokościowego krawężników i nawierzchni dojścia do przejścia dla pieszych - obustronnie. Przewidziane są również prace poprawiające w obrębie przejścia warunki widoczności, polegające na usunięciu zieleni i wykonaniu cięć pielęgnacyjnych i korygujących drzewa. Zastosowanie oświetlenia solarno-hybrydowego zwiększy widoczność w okresie nocnym. Termin wykonania inwestycji planowany jest na 31.07.2022 r.      

Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 190776C-ulica

Sikorskiego w Choceniu km 0+862

Lp.

ELEMENTY I RODZAJE ROBÓT

TERMIN REALIZACJI

1.

Korekta dojść do przejścia

31.07.2022 r.

2.

Przejście, oznakowanie, próg, oświetlenie

31.07.2022 r.

czwartek, 07 lipiec 2022

Droga Wilkowice-Czerniewice przebudowana

https://www.chocen.pl/inwestycje/fds/108-nabor-nr-1-2021/7284-droga-wilkowice-czerniewice-przebudowana.html
Zakończyły się prace drogowe na terenie gminy dla inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej 1907 [...]

Bez tytułu 91c79
Zakończyły się prace drogowe na terenie gminy dla inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej 190741C Wilkowice-Czerniewice” dofinansowanej w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Całkowita wartość robót wyniosła 598 448,15 zł, z czego dofinansowanie opiewało na kwotę 261 569,00 zł. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o. z Kutna. W ramach inwestycji przebudowano 693 m odcinka drogi. Inwestycja obejmowała położenie nawierzchni bitumicznej na długości 693 m. Pobocza na całej długości zostały obustronnie ulepszone na szerokości 50 cm warstwą kamienia, pozostała szerokość to cześć gruntowa. Na skrzyżowaniu z drogą powiatową 2922C zastosowany został aktywny znak B20 oraz wolnostojący punkt świetlny – jednoramienna lampa solarno hybrydowa poprawiająca bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów. Zastosowane zostało lokalne ograniczenie prędkości. Aby zabezpieczyć drogę przed degradacją spowodowaną wodami opadowymi wykonano 2 wpusty uliczne i studnie rewizyjne oraz odmulono rowy. Nowa infrastruktura drogowa wpłynie pozytywnie na przyciągnięcie potencjalnych inwestorów gdyż droga zapewnia pośredni dojazd do terenów inwestycyjnych i miejsc użyteczności publicznej. Stanowi połączenie z drogą powiatową nr 2922C Pustki Choceńskie – Wilkowice i jest ściśle powiązana z siecią dróg wyższych kategorii. Ich realizacja jest zgodna z planem zagospodarowania przestrzennego gminy. Inwestycja będzie miała pozytywny wpływ na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawę powiązań transportowych, środowiska oraz estetykę naszej miejscowości.