środa, 20 kwiecień 2022

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

https://www.chocen.pl/inwestycje/rfil/7158-rzadowy-fundusz-inwestycji-lokalnych-3.html
Gmina Choceń w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymała ponad 4,7 mln zł na zwal [...]

poprawne dpr tablica rfil bba4b a3493 8ca4c 40911
Gmina Choceń w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymała ponad 4,7 mln zł na zwalczanie skutków, w tym społeczno-gospodarczych przeciwdziałania COVID-19. Otrzymane wsparcie zostało przeznaczone:

 • 1 513.844 zł na realizację zadań inwestycyjnych w latach 2020 – 2021 – zadanie zrealizowane, fundusze rozliczone;
 • 1 570 tys. zł na realizację zadania w zakresie zaopatrzenia ludności w wodę pitną – zakupiono grunt pod budowę dwóch zbiorników do magazynowania wody, kończą się prace związane z przygotowaniem dokumentacji technicznej i przetargowej, realizacja zadania planowana jest jeszcze w roku 2022 (wnioskowano 800 tys. zł plus 770 tys. w związku z oszczędnościami na innych zadaniach);
 • 930 tys. zł na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Anny Wajcowicz w Śmiłowicach z zapleczem socjalnym i przyłączami (w ramach wsparcia dla gmin, w których funkcjonowały PGR - 900 tys. zł plus 30 tys. w związku z oszczędnościami na innym zadaniu) – zadanie w trakcie realizacji;
 • 200 tys. zł na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Gminy Choceń – zadanie w trakcie realizacji;
 • 500 tys. zł nagroda w konkursie „Rosnąca Odporność” (szczepienia) – z przeznaczeniem na inwestycje w zakresie dróg gminnych – zadanie przygotowywane do wykonania.
czwartek, 30 grudzień 2021

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – pierwszy czek zrealizowany

https://www.chocen.pl/inwestycje/rfil/6989-rzadowy-fundusz-inwestycji-lokalnych-pierwszy-czek-zrealizowany.html
Gmina Choceń w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - dofinansowanie przeciwdziała [...]

Gmina Choceń w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - dofinansowanie przeciwdziałania COVID-19, otrzymała m.in. wsparcie na realizację zadań inwestycyjnych w latach 2020 – 2021. Pierwszy otrzymany czek w wysokości 1 513 844 zł został zrealizowany.

Z otrzymanej kwoty, w roku 2020 wykorzystano 739 358,04 zł na następujące zadania inwestycyjne:

 • Modernizacja łazienek w szkole w Śmiłowicach wartość 70 000 zł;
 • Modernizacja dachu na budynku przedszkola w Śmiłowicach 49 200 zł;
 • Zakup samochodu do działu gospodarki wodno – ściekowej 46 156,74 zł;
 • Zakup samochodu na potrzeby utrzymania dróg na terenie Gminy Choceń – 109 999,99 zł;
 • Roboty drogowe i podbudowy 2020 – 452 001,31 zł;
 • Modernizacja dachu na budynku OSP w Szczutkowie – 12 000 zł.

W roku 2021 zrealizowano zadania inwestycyjne na kwotę 774 485,96 zł a wśród nich:

 • Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – 80 000 zł;
 • Podbudowy dróg – 334 315,97 zł;
 • Modernizacja łazienek i korytarza w SP Śmiłowice – 88 699,99 zł;
 • Modernizacja elewacji frontowej budynku UG Choceń – 39 500 zł;
 • Zakup i montaż platformy schodowej do transportu osób niepełnosprawnych – 15 500 zł;
 • Roboty bitumiczne – 196 470 zł;
 • Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w postaci obiektów małej architektury w miejscowościach Szczutkowo, Śmiłowice oraz Czerniewice – 20 000 zł.

Dzięki otrzymanym środkom zrealizowaliśmy wymienione inwestycje, które były długo wyczekiwane i odciążyły budżet gminy. Kolejne promesy, jakie Gmina Choceń otrzymała w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - dofinansowanie przeciwdziałania COVID-19, dotyczą zadań przewidzianych do realizacji w roku 2022:

 • zaopatrzenia ludności w wodę pitną (800 tys. zł dofinansowania oraz 770 tys. planowane do przeniesienia w związku z oszczędnościami na zadaniu budowy sali gimnastycznej przy SP w Śmiłowicach);
 • rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Gminy Choceń – 200 tys. zł;
 • budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Anny Wajcowicz w Śmiłowicach z zapleczem socjalnym i przyłączami – w ramach wsparcia dla gmin, w których funkcjonowały PGR – 900 tys. zł oraz 30 tys. zł w związku z oszczędnościami na zadaniu dot. rozbudowy oczyszczalni ścieków.

Ponadto Gmina Choceń otrzymała środki na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w roku 2022:

 • wodociągów i zaopatrzenia w wodę - 300 tys. zł;
 • kanalizacji - 900 tys. zł.
poniedziałek, 19 lipiec 2021

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

https://www.chocen.pl/inwestycje/rfil/6696-rzadowy-fundusz-inwestycji-lokalnych-2.html
Gmina Choceń w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - dofinansowanie przeciwdziała [...]

Gmina Choceń w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - dofinansowanie przeciwdziałania COVID-19, otrzymała następujące wsparcie:

 • 1 513.844 zł na realizację zadań inwestycyjnych w latach 2020 – 2021;
 • 800 tys. zł na realizację zadania w zakresie zaopatrzenia ludności w wodę pitną;
 • 900 tys. zł na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Anny Wajcowicz w Śmiłowicach z zapleczem socjalnym i przyłączami (w ramach wsparcia dla gmin, w których funkcjonowały PGR);
 • 200 tys. zł na rozbudowę i modernizacja oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Gminy Choceń;
 • 800 tys. zł w związku z oszczędnościami na zadaniu dot. rozbudowy oczyszczalni ścieków wyrażono zgodę na realizację zadania – budowę sali gimnastycznej przy SP im. Anny Wajcowicz w Śmiłowicach.

Z otrzymanej kwoty 1.513.833 zł, w roku 2020 wykorzystano 739.358,04 zł na następujące zadania inwestycyjne:

 • Modernizacja łazienek w szkole w Śmiłowicach wartość 70.000 zł
 • Modernizacja dachu na budynku przedszkola w Śmiłowicach 49.200 zł
 • Zakup samochodu do działu gospodarki wodno – ściekowej 46.156,74
 • Zakup samochodu na potrzeby utrzymania dróg na terenie Gminy Choceń – 109.999,99
 • Roboty drogowe i podbudowy 2020 – 452 001,31 zł
 • Modernizacja dachu na budynku OSP w Szczutkowie – 12.000 zł

W roku 2021 (do dnia 19 lipca) zrealizowano zadania inwestycyjne na kwotę 304.486,83 zł a wśród nich:

 • Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – 80.000 zł,
 • Podbudowy dróg – 135.786,84 zł,
 • Modernizacja łazienek i korytarza w SP Śmiłowice – 88.699,99 zł,

Pozostała do wykorzystania w roku 2021 kwota to 469.999,13 zł zostanie wydatkowana na:

 • Podbudowy dróg – 181.335,43 zł,
 • Modernizacja elewacji frontowej budynku UG Choceń – 40.000 zł
 • Zakup i montaż platformy schodowej do transportu osób niepełnosprawnych – 35.000 zł,
 • Roboty bitumiczne – 213.663,69 zł

W latach 2021 – 2022 będziemy realizowali następujące zadania:

 • w zakresie zaopatrzenia ludności w wodę pitną (800 tys. zł dofinansowania);
 • budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Anny Wajcowicz w Śmiłowicach z zapleczem socjalnym i przyłączami (1 mln 700 tys. zł dofinansowania);
 • rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Gminy Choceń (200 tys. zł dofinansowania).
czwartek, 19 listopad 2020

Rządowy Fundusz inwestycji Lokalnych

https://www.chocen.pl/inwestycje/rfil/6345-rzadowy-fundusz-inwestycji-lokalnych.html
Gmina Choceń w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych  - dofinansowanie przeciwdział [...]

Gmina Choceń w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych  - dofinansowanie przeciwdziałania COVID-19, otrzymała 1.513.844,00 zł wparcia.

W roku 2020 fundusz wykorzystano na:

 • Modernizacja łazienek w szkole w Śmiłowicach wartość 70.000 zł
 • Modernizacja dachu na budynku przedszkola w Śmiłowicach 49.200 zł
 • Zakup samochodu do działu gospodarki wodno – ściekowej 46.156,74
 • Zakup samochodu na potrzeby utrzymania dróg na terenie Gminy Choceń – 109.999,99
 • Roboty drogowe i podbudowy 2020 - 436 288,89 zł
 • Modernizacja dachu na budynku OSP w Szczutkowie – 12.000 zł

Do dnia 20 listopada 2020 r., wykorzystano 723.645,62 zł. Do wykonania w roku bieżącym pozostało jeszcze:

 • Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

Pozostała do wykorzystania kwota to 790.198,38 zł.

poniedziałek, 01 luty 2021

PROJEKT: „Gmina Choceń wspiera niesamodzielnych” NR: RPKP.09.03.02-IZ.00-04-366/20

https://www.chocen.pl/inwestycje/efs/gmina-chocen-wspiera-niesamodzielnych/6469-projekt-gmina-chocen-wspiera-niesamodzielnych-nr-rpkp-09-03-02-iz-00-04-366-20.html
Z ogromną przyjemnością chcielibyśmy poinformować Państwa o rozpoczęciu realizacji projektu p [...]

Bez tytułu 085dfZ ogromną przyjemnością chcielibyśmy poinformować Państwa o rozpoczęciu realizacji projektu pt.: „Gmina Choceń wspiera niesamodzielnych”. Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 09.03. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 09.03.02 Rozwój usług społecznych, a okres jego realizacji trwa od 01.02.2021 r. do 30.09.2022 r.

Projekt realizowany jest przez Gminę Choceń/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choceniu w partnerstwie z Fundacją Ośrodkiem Wsparcia Osób Niepełnosprawnychi Niesamodzielnych .

Czytaj więcej...

środa, 05 kwiecień 2023

Informacja o złożonych wnioskach

https://www.chocen.pl/inwestycje/czyste-powietrze/7714-informacja-o-zlozonych-wnioskach-2.html
Zgodnie z §2 ust. 2 pkt 5 aneksu do porozumienia w sprawie realizacji Programu Priorytetowego Czyst [...]

Zgodnie z §2 ust. 2 pkt 5 aneksu do porozumienia w sprawie realizacji Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, Gmina Choceń informuje o liczbie złożonych oraz zrealizowanych wniosków dotyczących realizacji Programu Czyste Powietrze na swoim terenie (stan na dzień 30.03.2023 r.):

Liczba złożonych Wniosków o dofinansowanie – 189 szt.

Liczba zawartych umów o dofinansowanie – 175 szt.

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć – 122 szt.

Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji –   1 985 290,67 zł

wtorek, 17 styczeń 2023

Zmiany w Programie Czyste Powietrze

https://www.chocen.pl/inwestycje/czyste-powietrze/7569-zmiany-w-programie-czyste-powietrze.html
Uprzejmie informujemy, że dnia 3 stycznia 2023 roku uruchomiono nową, zmienioną wersję Programu [...]

Uprzejmie informujemy, że dnia 3 stycznia 2023 roku uruchomiono nową, zmienioną wersję Programu „Czyste Powietrze”. Od tego dnia obowiązują nowe warunki programu. Zmieniono wielkość progów dochodowych.

- W dofinansowaniu podstawowym, roczny próg dochodowy umożliwiający otrzymanie wsparcia wzrósł ze 100 do 135 tys. zł,

Maksymalna kwota dotacji wzrosła z 30 tys. do 66 tys. zł

- W podwyższonym dofinansowaniu próg dochodowy zmieniono:

z 1564 do 1894 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym

z 2189 do 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Maksymalna dotacja wzrosła z 47 tys. do 99 tys. zł. 

- W najwyższym wymiarze wsparcia (na kompleksową termomodernizację) progi dochodowe wzrosły z:

900 do 1 090 zł w przypadku gospodarstw wieloosobowych oraz

z 1260 do 1 526 zł w przypadku gospodarstw jednoosobowych, a

Maksymalna wysokość dotacji wzrosła z 79 tys. zł do 135 tys. zł.

Ponadto w najwyższym wymiarze wsparcia, można ubiegać się o 50 proc. dotacji w ramach prefinansowania inwestycji, czyli przed startem remontu. Środki trafią do wykonawców prac, a pierwsza transza dotacji przelana zostanie na konto w 14 dni od podpisania umowy. Pozostała część w ciągu 30 dni od zakończenia remontu. 

Nowa oferta programu gwarantuje dodatkowe dofinansowanie audytu energetycznego budynku do kwoty 1 200 zł, które jest kosztem kwalifikowanym, ale nie jest wliczane do limitu maksymalnej kwoty dotacji określonej dla poszczególnych rodzajów przedsięwzięć w ramach każdej części programu. 

Kolejna zmiana programu „Czyste Powietrze” wprowadziła możliwość złożenia dwóch wniosków o dofinansowanie. Osoby, które w pierwszej edycji programu złożyły wniosek na wymianę pieca, teraz będą mogły złożyć kolejny - na termomodernizację

Inne ważne zmiany w programie to:

- z kosztów kwalifikowanych wyłączono podatek od towarów i usług (VAT) przy jednoczesnym podniesieniu intensywności dofinansowania przedsięwzięcia w celu zrekompensowania powyższej zmiany. 

- eliminacja od 1 lipca 2023 r., po zastosowaniu okresu przejściowego, możliwości dofinansowania w ramach programu kotłów na biomasę drzewną, których emisyjność cząstek stałych przekracza 20 mg/m3.

-uproszczono procedury w zakresie procesu obsługi i rozliczeń.

Wszystkie niezbędne informacje o programie można uzyskać na stronie

https://www.wfosigw.torun.pl/strona/serwis-beneficjenta-nasze-programy/912-czyste-powietrze

lub w siedzibie Urzędu Gminy w punkcie konsultacyjno-informacyjnym.  

wtorek, 10 styczeń 2023

Informacja o złożonych wnioskach

https://www.chocen.pl/inwestycje/czyste-powietrze/7559-informacja-o-zlozonych-wnioskach.html
Zgodnie z §2 ust. 2 pkt 5 aneksu do porozumienia w sprawie realizacji Programu Priorytetowego Czyst [...]

Zgodnie z §2 ust. 2 pkt 5 aneksu do porozumienia w sprawie realizacji Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, Gmina Choceń informuje o liczbie złożonych oraz zrealizowanych wniosków dotyczących realizacji Programu Czyste Powietrze na swoim terenie (stan na dzień 31.12.2022 r.):

Liczba złożonych Wniosków o dofinansowanie – 175 szt.

Liczba zawartych umów o dofinansowanie – 169 szt.

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć – 121 szt.

Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji –   1 686 657,34 zł