wtorek, 03 lipiec 2018

Informacja o wynikach naboru na stanowisko asystenta projektu

https://www.chocen.pl/inwestycje/rpo/80-jakie-to-proste/4905-informacja-o-wynikach-naboru-na-stanowisko-asystenta-projektu-2.html
Wójt Gminy Choceń informuje, że w wyniku zakończonej procedury naboru na w/w stanowisko została [...] Bez tytułu a7cd7Wójt Gminy Choceń informuje, że w wyniku zakończonej procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Karolina Trawińska.

Uzasadnienie :
Przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna wykazała, że kandydatka na w/w stanowisko posiada kwalifikacje i umiejętności, które mogą gwarantować prawidłowe wykonywanie określonej pracy i zadań statutowych Urzędu Gminy w Choceniu.
poniedziałek, 18 czerwiec 2018

Ogłoszenie o naborze na stanowisko – Asystent Koordynatora projektu

https://www.chocen.pl/inwestycje/rpo/80-jakie-to-proste/4904-ogloszenie-o-naborze-na-stanowisko-asystent-koordynatora-projektu-2.html
W związku z realizacją projektu pt. ”Jakie to proste!” współfinansowanego z Europejskiego Fu [...] Bez tytułu a7cd7W związku z realizacją projektu pt. ”Jakie to proste!” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020

Wójt Gminy Choceń ogłasza nabór na stanowisko – Asystent Koordynatora projektu

Umowa zlecenie od dnia 01 sierpnia 2018 do dnia 30 czerwca 2018 roku.

Czytaj więcej...

poniedziałek, 18 czerwiec 2018

Informacja o wynikach naboru na stanowisko asystenta projektu

https://www.chocen.pl/inwestycje/rpo/80-jakie-to-proste/4903-informacja-o-wynikach-naboru-na-stanowisko-asystenta-projektu.html
Wójt Gminy Choceń informuje, że w wyniku zakończonej procedury naboru na w/w stanowisko nie wpł [...] Bez tytułu a7cd7Wójt Gminy Choceń informuje, że w wyniku zakończonej procedury naboru na w/w stanowisko nie wpłynęła, żadna oferta w związku z czym ponawiamy ogłoszenie.
piątek, 01 czerwiec 2018

Ogłoszenie o naborze na stanowisko – Asystent Koordynatora projektu

https://www.chocen.pl/inwestycje/rpo/80-jakie-to-proste/4902-ogloszenie-o-naborze-na-stanowisko-asystent-koordynatora-projektu.html
W związku z realizacją projektu pt. ”Jakie to proste!” współfinansowanego z Europejskiego Fu [...] Bez tytułu a7cd7
W związku z realizacją projektu pt. ”Jakie to proste!” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020

Wójt Gminy Choceń ogłasza nabór na stanowisko – Asystent Koordynatora projektu

Umowa zlecenie od dnia 01 sierpnia 2018 do dnia 30 czerwca 2018 roku.

Czytaj więcej...

piątek, 01 czerwiec 2018

Jakie to proste!

https://www.chocen.pl/inwestycje/rpo/80-jakie-to-proste/4900-jakie-to-proste.html
Projekt realizowany w ramach Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe - pobierz dokument Bez tytułu a7cd7
Projekt realizowany w ramach Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe - pobierz dokument