czwartek, 04 styczeń 2018

Umowa na odbiór padłych zwierząt podpisana

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4526-umowa-na-odbior-padlych-zwierzat-podpisana.html
Gmina Choceń w dniu 02.01.2018r. podpisała umowę na odbiór padłych sztuk zwierząt z gospodarst [...] Gmina Choceń w dniu 02.01.2018r. podpisała umowę na odbiór padłych sztuk zwierząt z gospodarstw z terenu Gminy Choceń. Odbiorcą będzie to sama firma tj. Przedsiębiorstwo Przemysłowo- Handlowe „HETMAN” Spółka z o.o. z siedziba w Florianowie. Padłe zwierzęta gospodarskie będą odbierane za darmo. Wszelkie informację o padłych zwierzętach prosimy zgłaszać do tut. Urzędu Gminy dzwoniąc pod numer tel. 54 284 66 17.
środa, 03 styczeń 2018

Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4524-medale-za-dlugoletnie-pozycie-malzenskie-4.html
W grudniu tuż przed świętami, mieliśmy zaszczyt wręczyć Medale za Długoletnie Pożycie Małż [...] W grudniu tuż przed świętami, mieliśmy zaszczyt wręczyć Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Medalami zostały odznaczone Pary Jubilatów, które przeżyły ze sobą 50 i więcej lat. Uroczystego wręczenia Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie w imieniu Prezydenta RP dokonała Zastępca Wójta Gminy Choceń Pani Agnieszka Świątkowska wraz z Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Choceniu Panią Marią Dobiecką. Odznaczonym parom wręczono legitymacje, listy gratulacyjne, kwiaty.

Czytaj więcej...

wtorek, 02 styczeń 2018

Terminarz zebrań strażackich

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4521-terminarz-zebran-strazackich-3.html
Cykl zebrań strażackich w roku 2018, podczas których strażacy omawiają najważniejsze sprawy sw [...] Cykl zebrań strażackich w roku 2018, podczas których strażacy omawiają najważniejsze sprawy swoich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych przedstawia się następująco:

13.01.2018 sobota godz. 16.00 Nakonowo Stare
10.02.2018 sobota godz. 14.00 Choceń
17.02.2018 sobota godz. 14.00 Szczutkowo
24.02.2018 sobota godz. 17.00 Czerniewice
17.03.2018 sobota godz. 16.00 Wilkowice
18.03.2018 niedziela godz. 14.00 Wichrowice
25.03.2018 niedziela godz. 14.00 Śmiłowice
wtorek, 02 styczeń 2018

Z ostatniej sesji Rady Gminy

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4520-z-ostatniej-sesji-rady-gminy-6.html
Podczas sesji Rady Gminy Chocen w dniu 28 grudnia 2017 r., rozpatrzono projekty uchwał w sprawie: [...] Podczas sesji Rady Gminy Chocen w dniu 28 grudnia 2017 r., rozpatrzono projekty uchwał w sprawie:

  • Uchwalenia budżetu Gminy Choceń na rok 2018 oraz uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choceń;
  • Zmiany budżetu gminy Choceń na 2017 oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choceń na lata 2017-2031;
  • Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2018;
  • Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2018 – 2019;
  • zmiany „Programu Rewitalizacji dla Gminy Choceń na lata 2017-2023”;
  • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych przy ulicy Zakrzewskiej w miejscowości Choceń, Gmina Choceń;
  • upoważnienia Wójta do podjęcia działań w celu przystąpienia Gminy Choceń do Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Ponadto przyjęto sprawozdania z działalności Wójta Gminy oraz kierowników referatów – gospodarczego oraz drogowo – budowlanego Urzędu Gminy oraz zapoznano się ze sprawozdaniem z działalności Gminnej Spółki Wodnej.
wtorek, 02 styczeń 2018

Budżet Gminy Choceń na 2018 rok uchwalony

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4519-budzet-gminy-chocen-na-2018-rok-uchwalony.html
Podczas ostatniej sesji radni przyjęli budżet gminy Choceń na 2018 rok. Strona dochodów budżetu [...] Podczas ostatniej sesji radni przyjęli budżet gminy Choceń na 2018 rok. Strona dochodów budżetu została określona na kwotę 37.102.279,75 zł.
Strona wydatków stanowi kwotę 38.536481,64 zł, z tego:
• 27.544.157,53 zł to wydatki bieżące, a
• 10.992.324,11 to wydatki majątkowe.

Czytaj więcej...

wtorek, 02 styczeń 2018

Sylwestrowi wandale

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4518-sylwestrowi-wandale.html
W sylwestrową noc doszło do kolejnego już incydentu w parku przy dawnym budynku gminy. Parkowi im [...] W sylwestrową noc doszło do kolejnego już incydentu w parku przy dawnym budynku gminy. Parkowi imprezowicze powyrywali ławeczki. Zostawili także po sobie nieporządek. Miejsce służące do odpoczynku i zabawy zostało niewłaściwie wykorzystane. Potrzeba jest trochę siły aby wyrwać betonowe podstawy, gdzie zamocowane są ławki. Jak widać na zdjęciach niektórym siły nie brakuje. Wandale zniszczyli wspólne mienie. Sprawę skierowano na policję. O efektach będziemy informować.

Czytaj więcej...

czwartek, 28 grudzień 2017

INFORMACJA

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4505-informacja-28.html
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 29.12.2017 r. (piątek) Urząd Gminy w Choceniu będzie c [...]
Uprzejmie informujemy,
w dniu 29.12.2017 r. (piątek)
Urząd Gminy w Choceniu
będzie czynny do godz. 12:00,
kasa w urzędzie do godz. 10:00,
kasa w banku do godz. 11:00.
środa, 27 grudzień 2017

Ogłosiliśmy przetarg na roboty nawierzchniowe – bitumiczne na przyszły rok

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4511-oglosilismy-przetarg-na-roboty-nawierzchniowe-bitumiczne-na-przyszly-rok.html
Właśnie ogłosiliśmy przetarg na wykonanie robót nawierzchniowych bitumicznych na terenie Gminy [...] Właśnie ogłosiliśmy przetarg na wykonanie robót nawierzchniowych bitumicznych na terenie Gminy Choceń w roku 2018. W ramach planowanego zadania w przyszłym roku wykonane zostaną roboty na drogach w miejscowościach: Krukowo – 1645 mb; Czerniewice ul. Obwodowa – 762 mb; Borzymowice – 615 mb; Janowo – 300 mb; Skibice – 500 mb; Bodzanówek – 790 mb. Na oferty czekamy do 8 stycznia 2018 r., do godz. 10.00. Szczegóły znajdują się na stronie BIP Urzędu Gminy.
piątek, 22 grudzień 2017

Certyfikat dla Wójta Gminy Choceń

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4509-certyfikat-dla-wojta-gminy-chocen.html
W dniu 21 grudnia 2017 roku Starosta Włocławski – Kazimierz Kaca w imieniu Marszałka Województ [...] W dniu 21 grudnia 2017 roku Starosta Włocławski – Kazimierz Kaca w imieniu Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego – Piotra Całbeckiego wręczył certyfikat Wójtowi Gminy Choceń – Romanowi Nowakowskiemu. Certyfikat jest nagrodą przyznaną za wkład w najefektywniejsze w Polsce wykorzystanie środków finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 przez Województwo Kujawsko – Pomorskie.

http://wloclawski.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/125715/wreczenie_certyfikatu__wojtowi_chocenia_romanowi_nowakowskiemu
czwartek, 21 grudzień 2017

Czekamy na oferty wykonawców

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4508-czekamy-na-oferty-2.html
Właśnie ogłosiliśmy przetarg na budowę ścieżek pieszo-rowerowych na terenie Gminy Choceń o d [...]
Właśnie ogłosiliśmy przetarg na budowę ścieżek pieszo-rowerowych na terenie Gminy Choceń o długości 1,699 km. W ramach planowanego zadania w przyszłym roku wybudowana zostanie  ścieżka pieszo-rowerowa wzdłuż ulic: Włocławska, Północna, Jarantowicka i Spacerowa. W ramach zadania powstanie nowa infrastruktura o nawierzchni bitumicznej oznakowanej pionowo i poziomo, wykonane zostanie odwodnienie, dostosowane zostaną zjazdy i skrzyżowania z przejściami dla pieszych oraz azyl. W ramach budowy ścieżki zaplanowano wszystkie prace pomiarowe i roboty ziemne w tym zagospodarowanie zieleni. Na oferty czekamy do 08 stycznia 2018 r., do godz. 10.00. Szczegóły znajdują się na stronie BIP Urzędu Gminy.

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna  i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działanie 3.4. Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Poziom dofinansowania powyższego zadania to 85% kosztów kwalifikowanych.