wtorek, 20 marzec 2018

Plus Medica - świadczenia z NFZ

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4637-plus-medica-swiadczenia-z-nfz.html
Z wielką przyjemnością informujemy mieszkańców Gminy Choceń i powiatu Włocławskiego, iż od [...] Z wielką przyjemnością informujemy mieszkańców Gminy Choceń i powiatu Włocławskiego, iż od kwietnia 2018, przychodnia rehabilitacyjna Plus Medica w Choceniu, będzie świadczyła usługi w ramach kontraktu z NFZ. Pacjenci będą mogli korzystać z zabiegów z zakresu rehabilitacji ogólnoustrojowej w trybie ambulatoryjnym.

Zapraszamy do zgłaszania się ze skierowaniami do poradni rehabilitacyjnej jak i  na konkretne zabiegi. Na wszystkie wyżej wymienione  zakresy można umówić się osobiście w placówce Plus Medica w Choceniu przy ul. Północnej 5, oraz telefonicznie pod nr tel. 665-295-982.

Właściciele Przychodni Plus Medica w imieniu mieszkańców Gminy Choceń, składają podziękowania dla Wójta Gminy Choceń Romana Nowakowskiego oraz dla Rady Gminy, za dotychczasowe wsparcie dotacjami dla mieszkańców. Dzięki temu wsparciu mieszkańcy Gminy Choceń mogli korzystać z usług rehabilitacyjnych w znacznej części nieodpłatnie. To niespotykany ukłon władz lokalnych w kierunku potrzebujących za co bardzo dziękujemy.

Właściciele Plus Medica
Michał Dymek
Łukasz Bińkowski
poniedziałek, 19 marzec 2018

Ogłoszenie

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4636-ogloszenie-11.html
W związku z planowaną aktualizacją Strategii rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji dla miasta [...] W związku z planowaną aktualizacją Strategii rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji dla miasta Włocławek oraz obszaru powiązanego z nim funkcjonalnie na podstawie Trybu i zasad naboru projektów zawartych w ww. dokumencie ogłasza się nabór projektów na listę rezerwową. Fiszki projektowe należy przesłać w terminie:16 – 30 marca 2018 r. drogą elektroniczną bądź dostarczyć do siedziby urzędu gminy OSI Włocławka właściwej dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy, tj. Gminy Miasta Włocławek, Gminy Włocławek, Miasta Kowal, Gminy Kowal, Gminy Brześć Kujawski, Gminy Lubanie, Gminy Choceń oraz Gminy Fabianki.

Załączniki: wzór fiszki projektowej, instrukcja wypełniania fiszki projektowej, kryteria wyboru projektów.5
poniedziałek, 19 marzec 2018

Zaproszenie na obrady Rady Gminy

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4635-zaproszenie-na-obrady-rady-gminy-2.html
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 [...] Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875, zm. poz. 2232) zwołuję XXXII sesję Rady Gminy Choceń kadencji 2014-2018, która odbędzie się w dniu 27 marca 2018 r. (wtorek) o godz. 13.00 w Choceńskim Centrum Kultury.
 

Czytaj więcej...

poniedziałek, 19 marzec 2018

Relacja z koncertu "DZIEŃ KOBIET"

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4631-relacja-z-koncertu-dzien-kobiet.html
11 marca sala widowiskowa Choceńskiego Centrum Kultury – Biblioteka wypełniła się po brzegi. W [...] 11 marca sala widowiskowa Choceńskiego Centrum Kultury – Biblioteka wypełniła się po brzegi. Wszystko to za sprawą organizowanego w tym dniu koncertu z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet. Na scenie zaprezentowała się tradycyjnie grupa wokalna Centrum, czyli wokalnie uzdolniona młodzież, której talent wokalny szlifuje Pani Kasia Kurkiewicz – Błaszczyk oraz zaprzyjaźniony zespół Wpół do bluesa, który tego dnia świętował również swoje 5-lecie.
Miła atmosfera, jaka panowała podczas spotkania, pozwoliła mieszkankom gminy na oderwanie się od codziennych trosk i obowiązków. Koncert podsumowały życzenia Wójta Gminy Choceń oraz Starosty Włocławskiego. Tradycyjnie nie zabrakło okolicznościowego kwiatka a po części muzycznej w oddzielnym pomieszczeniu na kochane panie czekał słodki poczęstunek.

Czytaj więcej...

piątek, 16 marzec 2018

Czekamy na oferty - świetlice wiejskie roboty budowlane

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4630-czekamy-na-oferty-swietlice-wiejskie-roboty-budowlane.html
Stowarzyszenie dla Rozwoju Gminy Choceń zaprasza do składania ofert cenowych dotyczących operac [...]
logo leaderr 8fe85
Stowarzyszenie dla Rozwoju Gminy Choceń zaprasza do składania ofert cenowych dotyczących operacji pn. „Zachowanie dziedzictwa lokalnego w świetlicach na terenie Gminy Choceń” - roboty budowlane

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Treść zapytania ofertowego
piątek, 16 marzec 2018

Czekamy na oferty - świetlice wiejskie - wyposażenie

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4629-czekamy-na-oferty-swietlice-wiejskie.html
Stowarzyszenie dla Rozwoju Gminy Choceń zaprasza do składania ofert cenowych dotyczących operac [...]
logo leaderr 0717a
Stowarzyszenie dla Rozwoju Gminy Choceń zaprasza do składania ofert cenowych dotyczących operacji pn. „Zachowanie dziedzictwa lokalnego w świetlicach na terenie Gminy Choceń” - wyposażenie.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Treść zapytania ofertowego
Załącznik 1 - formularz ofertowy
Załącznik 2 - opis sprzedmiotu zamówienia
środa, 14 marzec 2018

Wieczór literacki

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4628-wieczor-literacki.html
Mamy zaszczyt i ogromną przyjemność zaprosić na wieczór literacki poświęcony twórczości Ann [...]
Mamy zaszczyt i ogromną przyjemność zaprosić na wieczór literacki
poświęcony twórczości Anny Brzezińskiej. Spotkanie autorskie
odbędzie się dnia 19.03.2018 r. (poniedziałek)
w Choceńskim Centrum Kultury-Biblioteka o godzinie 16:30. 
 Program dofinansowany jest ze środków Instytutu Książki.
Wstęp wolny.
wtorek, 13 marzec 2018

Oferta 2 NGO w trybie pozakonkursowym (art. 19a.)

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4627-oferta-2-ngo-w-trybie-pozakonkursowym-art-19a.html
W dniu 13 marca 2018 r. Stowarzyszenie dla Rozwoju Gminy Choceń złożył ofertę na podstawie art. [...] W dniu 13 marca 2018 r. Stowarzyszenie dla Rozwoju Gminy Choceń złożył ofertę na podstawie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450) na realizacje zadania publicznego: Budowa siłowni zewnętrznej i placu zabaw w parku w Czerniewicach.
Po złożeniu oferty organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym.
Na podstawie art. 19a ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450) Wójt Gminy Choceń zamieszcza złożona ofertę.

Załącznik
zadanie publiczne
wtorek, 13 marzec 2018

Oferta 1 NGO w trybie pozakonkursowym (art. 19a.)

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4626-oferta-ngo-w-trybie-pozakonkursowym-art-19a.html
W dniu 13 marca 2018 r. Stowarzyszenie dla Rozwoju Gminy Choceń złożył ofertę na podstawie art. [...] W dniu 13 marca 2018 r. Stowarzyszenie dla Rozwoju Gminy Choceń złożył ofertę na podstawie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450) na realizacje zadania publicznego: Budowa siłowni zewnętrznej i placu zabaw w parku w Śmiłowicach.
Po złożeniu oferty organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym.
Na podstawie art. 19a ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450) Wójt Gminy Choceń zamieszcza złożona ofertę.

Załącznik
zadanie publiczne
piątek, 09 marzec 2018

Zmiany w płatnościach obszarowych w roku 2018

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4625-zmiany-w-platnosciach-obszarowych-w-roku-2018.html
Od 2018 roku wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych PROW skła [...] Od 2018 roku wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych PROW składa się w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus dostępnej poprzez stronę internetową Agencji Restrukturyzacji i­­ Modernizacji Rolnictwa: www.arimr.gov.pl.

Aplikacja eWniosekPlus prowadzi rolnika przez cały proces składania wniosku. Wypełnianie wniosku rozpoczyna się od wyrysowania upraw na działkach referencyjnych (ewidencyjnych) spersonalizowanych na podstawie wniosku o przyznanie płatności na rok 2017 lub na dodanych nowych działkach referencyjnych. Po wyrysowaniu uprawy rolnik zaznacza płatność, o którą ubiega się do danej uprawy. Może dodać niezbędne załączniki, a pozostałe dane we wniosku wypełniane są automatycznie przez aplikację.

Czytaj więcej...

piątek, 09 marzec 2018

Ujemne skutki przezimowania w uprawach polowych

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4623-ujemne-skutki-przezimowania-w-uprawach-polowych.html
Informujemy, że istnieje możliwość zgłaszania do tut. Urzędu Gminy pok. nr 1 Pan Tomasz Sikors [...] Informujemy, że istnieje możliwość zgłaszania do tut. Urzędu Gminy pok. nr 1 Pan Tomasz Sikorski szkód powstałych w uprawach polowych w związku z wystąpieniem w okresie od 23 lutego do 5 marca fali mrozów. Zainteresowanych rolników zapraszamy do składania wniosków. Wnioski będą przyjmowane do 31.03.2018r. Gmina ma możliwość wystąpienia do Wojewody Kujawsko- Pomorskiego o powołanie komisji ds. szacowania strat. Czekamy na zgłoszenia.
poniedziałek, 05 marzec 2018

Ogłoszenie

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4620-ogloszenie-10.html
Mały biszkoptowy piesek szuka ciepłej, kochającej rodziny adopcyjnej. Piesek jest spokojnym, przy [...] Mały biszkoptowy piesek szuka ciepłej, kochającej rodziny adopcyjnej. Piesek jest spokojnym, przyjaznym stworzonkiem. Lubi dzieci, zabawy i spacery. Pies od dłuższego czasu jest już pod naszą opieką. Osobie, która zdecyduje się na adopcję gwarantujemy szczepienie.