piątek, 13 kwiecień 2018

Zapowiedź koncertu SŁAWOMIRA - zapraszamy

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4683-zapowiedz-koncertu-slawomira-zapraszamy.html
środa, 11 kwiecień 2018

Informacja

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4680-informacja-32.html
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki w najbliższym czasie ogłosi konkurs [...] Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki w najbliższym czasie ogłosi konkursy na rozwój przedsiębiorczości na obszarze działania LGD. Konkursy będą ogłoszone w maju/czerwcu 2018 roku. Pierwszy konkurs przeznaczony będzie dla osób   chcących otworzyć własną działalność   gospodarczą. Tutaj przyszły przedsiębiorca może liczyć na wsparcie w wysokości 50 000,00zł. Drugi konkurs zostanie ogłoszony dla firm już  istniejących, które będą chciały otrzymać wsparcie na rozwój działalności gospodarczej . Kwota wsparcia to nie więcej jak 50 000,00zł. Więcej szczegółowych informacji w załączniku. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki zaprasza wszystkie osoby zainteresowane uzyskaniem szczegółowych informacjach o ogłaszanych konkursach do biura LGD do Chocenia ul. Włocławska 16. Informację udzielane są również pod numerem tel.284 66 69.
środa, 11 kwiecień 2018

Zapytanie ofertowe „Zachowanie dziedzictwa lokalnego w świetlicach na terenie Gminy Choceń” - wyposażenie.

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4679-zapytanie-ofertowe-zachowanie-dziedzictwa-lokalnego-w-swietlicach-na-terenie-gminy-chocen-wyposazenie.html
Stowarzyszenie dla Rozwoju Gminy Choceń zaprasza do składania ofert cenowych dotyczących operac [...]
logo leaderr d2034
Stowarzyszenie dla Rozwoju Gminy Choceń zaprasza do składania ofert cenowych dotyczących operacji pn. „Zachowanie dziedzictwa lokalnego w świetlicach na terenie Gminy Choceń” - wyposażenie.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Treść zapytania ofertowego
Załącznik nr 1 formularz ofertowy
Załącznik nr 2 opis przedmiotu
wtorek, 10 kwiecień 2018

NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY – FOTOWOLTAIKA instalacje 3 kW

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4677-nabor-uzupelniajacy-fotowoltaika-instalacje-3-kw.html
W związku z zamiarem budowy instalacji 3 KW ogłaszamy uzupełniający nabór uczestników projektu [...] W związku z zamiarem budowy instalacji 3 KW ogłaszamy uzupełniający nabór uczestników projektu pn. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Choceń. Potrzebne są jeszcze tylko 4 zgłoszenia.


W ramach przeprowadzonej inwestycji u mieszkańca wykonana zostanie instalacja fotowoltaiczna o mocy 3 kW.

Czytaj więcej...

wtorek, 10 kwiecień 2018

PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA JELITA GRUBEGO

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4675-program-profilaktyki-raka-jelita-grubego.html
Rak jelita grubego to nowotwór złośliwy rozwijający się w okrężnicy lub odbytnicy. To jeden z [...] Rak jelita grubego to nowotwór złośliwy rozwijający się w okrężnicy lub odbytnicy. To jeden z najczęściej występujących nowotworów złośliwych. Należy do tak zwanych chorób cywilizacyjnych – sprzyjają mu siedzący tryb życia, wysoko przetworzona żywność, używki. Rozwija się przez kilkanaście lat, długo nie dając uchwytnych objawów. Ryzyko zachorowania rośnie z wiekiem, dlatego osobom po 50. roku życia zaleca się regularne badania profilaktyczne. Jest przyczyną 655.000 zgonów w ciągu roku na świecie. Co roku na raka jelita grubego zapada ponad 13.000 Polaków, z czego ponad 9.000 umiera.

Lepiej zapobiegać , niż leczyć! Zgłoś się na bezpłatne badanie kolonoskopowe finansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego programu profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego , którymi obejmiemy blisko 25 tysięcy osób

Czytaj więcej...

piątek, 06 kwiecień 2018

Unieważnienie postępowania na wyposażenie

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4706-uniewaznienie-postepowania-na-wyposazenie.html
Stowarzyszenie dla Rozowju Gminy Choceń informuje o unieważnieniu zapytania ofertowego pn „Zac [...]
logo leaderr b5e4a
Stowarzyszenie dla Rozowju Gminy Choceń informuje o unieważnieniu zapytania ofertowego pn „Zachowanie dziedzictwa lokalnego w świetlicach na terenie Gminy Choceń” – wyposażenie  znak sprawy: SDR.271.2.2018 z uwagi na niestawienie się wykonawcy oferty najkorzystniejszej na podpisanie umowy.
piątek, 06 kwiecień 2018

Kolejny przetarg na ścieżkę

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4673-kolejny-przetarg-na-sciezke.html
Ogłosiliśmy trzeci przetarg na budowę ścieżek pieszo-rowerowych na terenie Gminy Choceń. Zgo [...]
RPO logo e5fd2
Ogłosiliśmy trzeci przetarg na budowę ścieżek pieszo-rowerowych na terenie Gminy Choceń. Zgodnie z ustaleniami z Urzędem Marszałkowskim zmieniliśmy termin realizacji inwestycji oraz technologię wykonania, w związku powyższym rozszerzyliśmy krąg potencjalnych wykonawców. W ramach planowanego zadania w przyszłym roku wybudowana zostanie ścieżka pieszo-rowerowa wzdłuż ulic: Włocławska, Północna, Jarantowicka i Spacerowa o długości 1,699 km. W ramach zadania powstanie nowa infrastruktura o nawierzchni bitumicznej oznakowanej pionowo i poziomo, wykonane zostanie odwodnienie, dostosowane zostaną zjazdy i skrzyżowania z przejściami dla pieszych oraz azyl. W ramach budowy ścieżki zaplanowano wszystkie prace pomiarowe i roboty ziemne w tym zagospodarowanie zieleni. Na dobre oferty czekamy do 23.04.2018 r., do godz. 10.00. Szczegóły znajdują się na stronie BIP Urzędu Gminy.

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działanie 3.4. Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Poziom dofinansowania powyższego zadania to 85% kosztów kwalifikowanych.
środa, 04 kwiecień 2018

Zachowanie dziedzictwa lokalnego w świetlicach na terenie Gminy Choceń – roboty budowlane - wynik zapytania ofertowego

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4672-zachowanie-dziedzictwa-lokalnego-w-swietlicach-na-terenie-gminy-chocen-roboty-budowlane-wynik-zapytania-ofertowego.html
Stowarzysznie dla Rozowju Gminy Choceń informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej dotyczącej za [...]
logo leaderr 5e657
Stowarzysznie dla Rozowju Gminy Choceń informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej dotyczącej zapytania ofertowego
pn
„Zachowanie dziedzictwa lokalnego w świetlicach na terenie Gminy Choceń” – roboty budowlane znak sprawy: SDR.271.3.2018.
Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w zapytaniu ofertowym tj. cena oraz okres gwarancji.
Wybrana została najkorzystniejsza oferta nr 1
KLEJ-BUD Henryk Klejba, ul. Chrobrego 17, 87-850 Choceń
Cena: 127 600,00 zł
Liczba pkt: 60,00
okres gwarancji 60 miesięcy
Liczba pkt: 40,00
Łączna liczba pkt: 100,00
Uzasadnienie wyboru: Wykonawca zaproponował ofertę najkorzystniejszą, uzyskując najwyższą ilość punktów. Oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w zapytaniu ofertowym.

Zawiadamiamy jednocześnie o streszczeniu oceny i porównaniu pozostałych ofert:
Oferta nr 2 Zakład Ogólnobudowlany – Usługi, Zbigniew Falkowski, ul. Spółdzielcza 1, 87-800 Włocławek
Cena: 132 504,99 zł
Liczba pkt: 57,77
Okres gwarancji: 36 miesięcy
Liczba pkt: 24,00
Łączna liczba pkt: 81,77
Oferta nr 3 PRO-INŻ-BUD inż. Rafał Lewandowski, ul. Metalowa 21/21, 87-800 Włocławek
Cena: 133 664,58 zł
Liczba pkt: 57,27
Okres gwarancji: 40 miesięcy
Liczba pkt: 26,66
Łączna liczba pkt: 83,93
wtorek, 03 kwiecień 2018

Dotacja do EKOPIECA 2018

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4671-dotacja-do-ekopieca-2018.html
Gmina Choceń informuje, że dnia 13.04.2018r. o godzinie 11:00 w Choceńskim Centrum Kultury odbęd [...] Gmina Choceń informuje, że dnia 13.04.2018r. o godzinie 11:00 w Choceńskim Centrum Kultury odbędzie się losowanie szczęśliwej 10, która otrzyma dotację do wymiany kotła. Dotacja opiewa na kwotę 4.000,00 zł. Pozostała kwota jest wydatkiem własnym. Szczegółowe zasady omówimy już z osobami, które zostaną wylosowane. Zawarte zostaną również umowy pomiędzy Gminą i mieszkańcami. Wszystkie formalności z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu będzie załatwiać za Państwa Gmina. Jednakże nie obędzie się to bez Państwa pomocy. Gmina wystąpi z wnioskiem w imieniu beneficjentów końcowych (Państwa) będących właścicielami, współwłaścicielami nieruchomości, stanowiących budynek mieszkalny jednorodzinny lub lokal mieszkalny, wykorzystywany w całości na własne potrzeby mieszkaniowe lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości, na których posadowiony jest budynek mieszkalny jednorodzinny, wykorzystywany w całości na własne potrzeby mieszkaniowe o przyznanie dotacji.

Czytaj więcej...

wtorek, 03 kwiecień 2018

Składanie wniosków już trwa

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4670-skladanie-wnioskow-juz-trwa.html
Gmina Choceń informuje, że w tut. Urzędzie Gminy pokój nr 1 można pobrać wniosek o oszacowanie [...] Gmina Choceń informuje, że w tut. Urzędzie Gminy pokój nr 1 można pobrać wniosek o oszacowanie szkód powstałych na skutek ujemnych skutków przezimowania. Wnioski będą zbierane do dnia 23.04.2018r. Więcej informacji u Pana Tomasz Sikorskiego na miejscu lub telefonicznie 54 284 66 17.
wtorek, 03 kwiecień 2018

Zachowanie dziedzictwa lokalnego w świetlicach na terenie Gminy Choceń” – wynik zapytania ofertowego

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4669-zachowanie-dziedzictwa-lokalnego-w-swietlicach-na-terenie-gminy-chocen-wynik-zapytania-ofertowego.html
Stowarzyszenie dla Rozwoju Gminy Choceń informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej dotyczącej [...]
logo leaderr 08b8a
Stowarzyszenie dla Rozwoju Gminy Choceń informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej dotyczącej zapytania ofertowego pn „Zachowanie dziedzictwa lokalnego w świetlicach na terenie Gminy Choceń” – wyposażenie znak sprawy: SDR.271.2.2018.
Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w zapytaniu ofertowym tj. cena oraz okres gwarancji.
Wybrana została najkorzystniejsza oferta nr 5
CLIMA SERWIS Przemysław Han, Jarantowice 17, 87-850 Choceń,
Cena: 38 376,00 zł
Liczba pkt: 52,38
okres gwarancji 48 miesięcy
Liczba pkt: 32,00
Łączna liczba pkt: 84,38
Uzasadnienie wyboru: Wykonawca zaproponował ofertę najkorzystniejszą, uzyskując najwyższą ilość punktów. Oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w zapytaniu ofertowym.

Zawiadamiamy jednocześnie o streszczeniu oceny i porównaniu pozostałych ofert:
Oferta nr 1 DRZEWIARZ-BIS Sp. Z o.o.   Ul. Kardynała Wyszyńskiego 46a, 87-600 Lipno
Cena: 33 505,20 zł,
Liczba pkt: 60,00
Okres gwarancji: 24 miesiące.
Liczba pkt: 16,00
Łączna liczba pkt: 76,00
Oferta nr 2 Biuro Inżynieryjne „ DOT” Tomasz Dubiecki, Ul. Lubomira 29A, 62-090 Mrowino
Cena: 67 650,00 zł,
Liczba pkt: 29,71
Okres gwarancji: 48 miesięcy
Liczba pkt: 32,00
Łączna liczba pkt: 61,71
Oferta nr 3 DecoMart Jan Nowacki, Ul. Bolesława Chrobrego 32/167, 40-871 Katowice
Cena: 43 695,75 zł
Liczba pkt: 46,00
Okres gwarancji: 30 miesięcy
Liczba pkt: 20,00
Łączna liczba pkt: 66,00
Oferta nr 4 Hurtownia Sportowa KAL- SPORT, Al. T. Rejtana 8, 35-310 Rzeszów
Cena: 57 810,00 zł
Liczba pkt: 34,77
Okres gwarancji: 60 miesięcy
Liczba pkt: 40
Łączna liczba pkt: 74,77
Oferta nr 6 UNIGASTRO Barbara Puć, Ul. Międzyleska 6C, 50-514 Wrocław
Cena: 50 522,25 zł
Liczba pkt: 39,79
Okres gwarancji: 60 miesięcy
Liczba pkt: 40
Łączna liczba pkt: 79,79